รีเซต

ส่องทัพศิลปินท้องถิ่น 'ซินเจียง' ฝึกซ้อมการแสดง

ส่องทัพศิลปินท้องถิ่น 'ซินเจียง' ฝึกซ้อมการแสดง
Xinhua
9 กันยายน 2566 ( 15:43 )
9
ส่องทัพศิลปินท้องถิ่น 'ซินเจียง' ฝึกซ้อมการแสดง

ถ่าเสินคู่เอ่อร์ก้าน, 9 ก.ย. (ซินหัว) -- ประมวลภาพการฝึกซ้อมการแสดงของคณะศิลปินท้องถิ่นอำเภอปกครองตนเองถ่าเสินคู่เอ่อร์ก้าน กลุ่มชาติพันธุ์ทาจิก เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน

อำเภอถ่าเสินคู่เอ่อร์ก้านมุ่งมั่นบูรณาการวัฒนธรรมท้องถิ่นและการท่องเที่ยวเข้าไว้ด้วยกันตลอดหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งส่งเสริมวิถีชีวิตเปี่ยมวัฒนธรรมของผู้คนและการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ

นอกจากนั้นอำเภอถ่าเสินคู่เอ่อร์ก้านยังสืบสานวัฒนธรรมจีนดั้งเดิม เพื่อสร้างเทศกาลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอันสะท้อนทิวทัศน์งดงามของที่ราบสูงพ่าหมี่เอ่อร์ รวมถึงชีวิตความเป็นอยู่เปี่ยมสุขของผู้คน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง