รีเซต

กกต.เปิดรายชื่อ 76 ว่าที่อบจ. เผย 'พัทลุง' ใช้สิทธิเลือกตั้งมากสุด 78.04%

กกต.เปิดรายชื่อ 76 ว่าที่อบจ. เผย 'พัทลุง' ใช้สิทธิเลือกตั้งมากสุด 78.04%
มติชน
25 ธันวาคม 2563 ( 11:56 )
74
กกต.เปิดรายชื่อ 76 ว่าที่อบจ. เผย 'พัทลุง' ใช้สิทธิเลือกตั้งมากสุด 78.04%

กกต. เผย ‘พัทลุง’ ใช้สิทธิเลือกตั้งอบจ.มากสุด 78.04 % ส่วนปทุมฯบัตรเสียน้อยสุด พร้อมเปิดชื่อว่าที่นายกอบจ. 76 จว.

 

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่ผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหาร(อบจ.) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยจังหวัดที่มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ พัทลุง จำนวนผู้มาใช้สิทธิ คิดเป็นร้อยละ  78.04 ลำพูน จำนวนผู้มาใช้สิทธิ คิดเป็นร้อยละ  77.86 นครนายก จำนวนผู้มาใช้สิทธิ คิดเป็นร้อยละ  75.79 สตูล จำนวนผู้มาใช้สิทธิ คิดเป็นร้อยละ  74.29เชียงใหม่ จำนวนผู้มาใช้สิทธิ คิดเป็นร้อยละ  71.95 สำหรับจังหวัดที่มีจำนวนบัตรเสียน้อยที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ปทุมธานี จำนวนบัตรเสีย คิดเป็นร้อยละ  2.94 นครปฐม จำนวนบัตรเสีย คิดเป็นร้อยละ  3.03 ภูเก็ต จำนวนบัตรเสีย คิดเป็นร้อยละ  3.12 พัทลุง จำนวนบัตรเสีย คิดเป็นร้อยละ  3.29 ร้อยเอ็ด จำนวนบัตรเสีย คิดเป็นร้อยละ  3.30

 

เปิดรายชื่อ ผู้ได้คะแนนสูงสุดไม่เป็นทางการ

ส่วนผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด (อย่างไม่เป็นทางการ) ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ประกอบด้วย

1. จ.กระบี่ คือ นายสมศักดิ์  กิตติธรกุล
2. จ.กาญจนบุรี นายสุรพงษ์  ปิยะโชติ
3. จ.กาฬสินธ์ นายชานุวัฒน์  วรามิต
4.จ.กำแพงเพชร นายสุนทร  รัตนากร
5. จ.ขอนแก่น นายพงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์
6. จ.จันทบุรี นายธนภณ  กิจกาญจน์
7. จ.ฉะเชิงเทรา นายกิตติ  เป้าเปี่ยมทรัพย์
8. จ.ชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม
9. จ.ชัยนาท นายอนุสรณ์  นาคาศัย
10. จ.ชัยภูมิ นายอร่าม  โล่ห์วีระ
11. จ.ชุมพร นายนพพร  อุสิทธิ์
12.จ.เชียงราย นางอทิตาธร  วันไชยธนวงศ์
13. จ.เชียงใหม่ นายพิชัย  เลิศพงศ์อดิศร
14. จ.ตรัง นายบุ่นเล้ง  โล่สถาพรพิพิธ
15. จ.ตราด นายวิเชียร  ทรัพย์เจริญ
16 จ.ตาก นายณัฐวุฒิ  ทวีเกื้อกูลกิจ
17. จ.นครนายก นายจักรพันธ์  จินตนาพากานนท์
18. จ.นครปฐม นายจิรวัฒน์  สะสมทรัพย์
19 จ.นครพนม นางสาวศุภพานี  โพธิ์สุ
20. จ.นครราชสีมา นางยลดา  หวังศุภกิจโกศล
21 จ.นครศรีธรรมราช นางกนกพร เดชเดโช
22 จ.นครสวรรค์ พลตำรวจเอก สมศักดิ์  จันทะพิงค์
23. จ.นนทบุรี พันตำรวจเอก ธงชัย  เย็นประเสริฐ
24. จ.นราธิวาส นายกูเซ็ง  ยาวอะหะซัน
25. จ.น่าน นายนพรัตน์  ถาวงศ์
26. จ.บึงกาฬ นางแว่นฟ้า  ทองศรี
27. จ.บุรีรัมย์ นายภูษิต  เล็กอุดากร
28. จ.ปทุมธานี พลตำรวจโท คำรณวิทย์  ธูปกระจ่าง
29. จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายสราวุธ  ลิ้มอรุณรักษ์
30. จ.ปราจีนบุรี นายสุนทร  วิลาวัลย์

 

31. จ.ปัตตานี นายเศรษฐ์  อัลยุฟรี
32. จ.พะเยา นายอัครา  พรหมเผ่า
33. จ.พระนครศรีอยุธยา นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล
34. จ.พังงา นายธราธิป  ทองเจิม
35. จ.พัทลุง นายวิสุทธิ์  ธรรมเพชร
36. จ.พิจิตร พันตำรวจเอก กฤษฎา  ภัทรประสิทธิ์
37. จ.พิษณุโลก นายมนต์ชัย  วิวัฒน์ธนาฒย์
38. จ.เพชรบุรี นายชัยยะ  อังกินันทน์
39. จ.เพชรบูรณ์ นายอัครเดช  ทองใจสด
40. จ.แพร่ นายอนุวัธ  วงศ์วรรณ
41. จ.ภูเก็ต นายเรวัติ  อารีรอบ
42.จ.มหาสารคาม นางคมคาย  อุดรพิมพ์
43.จ.มุกดาหาร พันตำรวจโท จิตต์  ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์
44. จ.แม่ฮ่องสอน นายอัครเดช  วันไชยธนวงศ์
45. จ.ยโสธร นายวิเชียร  สมวงศ์
46. จ.ยะลา นายมุขตาร์  มะทา
47. จ.ร้อยเอ็ด นายเอกภาพ  พลซื่อ
48. จ.ระนอง นายธนกร  บริสุทธิญาณี
49. จ.ระยอง นายปิยะ  ปิตุเตชะ
50. จ.ราชบุรี นายวิวัฒน์  นิติกาญจนา
51. จ.ลพบุรี นางอรพิน  จิระพันธุ์วาณิช
52.จ.ลำปาง นางสาวดวงรัตน์  โล่ห์สุนทร
53.จ.ลำพูน นายอนุสรณ์  วงศ์วรรณ
54. จ.เลย นายธนาวุฒิ  ทิมสุวรรณ
55. จ.ศรีษะเกษ นายวิชิต  ไตรสรณกุล
56. จ.สกลนคร นายชูพงศ์  คำจวง
57. จ.สงขลา นายไพเจน  มากสุวรรณ์
58. จ.สตูล นายสัมฤทธิ์  เลียงประสิทธิ์
59. จ.สมุทรปราการ นางสาวนันทิดา  แก้วบัวสาย
60. จ.สมุทรสงคราม นางสาวสุกานดา ปานะสุทธะ

 

 

61. จสมุทรสาคร นายอุดม  ไกรวัตนุสสรณ์
62.จ.สระแก้ว นางขวัญเรือน  เทียนทอง
63.จ.สระบุรี นายสัญญา  บุญ-หลง
64. จ.สิงห์บุรี นายศุภวัฒน์  เทียรถาวร
65.จ.สุโขทัย นายมนู  พุกประเสริฐ
66. จ.สุพรรณบุรี นายบุญชู  จันทร์สุวรรณ
67. จ.สุราษฎร์ธานี นายพงษ์ศักดิ์  จ่าแก้ว
68. จ.สุรินทร์ นายพรชัย  มุ่งเจริญพร
69. จ.หนองคาย นายยุทธนา  ศรีตะบุตร
70. จ.หนองบัวลำภู นายวุฒิพงษ์  ศิริสถิตย์
71. จ.อ่างทอง นายสุรเชษ  นิ่มกุล
72. จ.อำนาจเจริญ นางสาววันเพ็ญ  ตั้งสกุล
73. จ.อุดรธานี นายวิเชียร  ขาวขำ
74. จ.อุตรดิตถ์ นายชัยศิริ  ศุภรักษ์จินดา
75. จ.อุทัยธานี นายเผด็จ  นุ้ยปรี
76. จ.อุบลราชธานี นายกานต์  กัลป์ตินันท์

ทั้งนี้ สำหรับผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สามารถติดตามได้ที่สำนักงานกกต. ประจำจังหวัด หรือที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกจังหวัด

 

เตรียมรับรองผลใน 30 วัน

 

ส่วนการประกาศรับรองผล ตามมาตรา 17 พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่น กำหนดว่า หากการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตไม่มีเรื่องร้องเรียน กกต.สามารถประกาศรับรองผลได้ภายใน 30 วันนับแต่วันเลือกตั้ง แต่หากพบว่าการเลือกตั้งไม่สุจริต มีเรื่องร้องเรียนร้องคัดค้านก็ให้พิจารณาให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายในไม่เกิน 60 วันนับแต่วันเลือกตั้ง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดผลอย่างไม่เป็นทางการ เลือกตั้งอบจ. เช็ก 76 รายชื่อว่าที่นายกฯทั่วประเทศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง