รีเซต

จีนเสร็จสิ้นภารกิจหลัก 'ปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ' ระยะ 3 ปี

จีนเสร็จสิ้นภารกิจหลัก 'ปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ' ระยะ 3 ปี
Xinhua
1 กุมภาพันธ์ 2566 ( 16:00 )
9
จีนเสร็จสิ้นภารกิจหลัก 'ปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ' ระยะ 3 ปี

ปักกิ่ง, 1 ก.พ. (ซินหัว) -- เมื่อวันอังคาร (31 ม.ค.) การประชุมทางไกล ซึ่งมีหวังหย่ง มนตรีแห่งรัฐของจีน เป็นประธาน และมีหลิวเฮ่อ รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้ากลุ่มผู้นำเพื่อการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจของคณะรัฐมนตรีจีน เข้าร่วมและกล่าวสุนทรพจน์ เปิดเผยว่าภารกิจหลักในโครงการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจจีน (SOEs) ระยะเวลา 3 ปี เสร็จสิ้นทั้งหมดแล้วการประชุมฯ กล่าวว่าจีนได้ทำงานเพื่อรวมความเป็นผู้นำของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเข้ากับการกำกับดูแลกิจการในรัฐวิสาหกิจ ซึ่งให้ความสำคัญกับบทบาทของรัฐวิสาหกิจในฐานะหน่วยงานด้านการตลาด และพัฒนาการปฏิรูประบบตลอด 3 ปีที่ผ่านมารัฐวิสาหกิจจีนมีประสิทธิภาพดีและแข็งแกร่งมากขึ้น เนื่องจากปรับปรุงระบบในการส่งเสริมนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ขณะการกำกับดูแลทรัพย์สินของรัฐมีความเป็นมืออาชีพ เป็นระบบ และตั้งอยู่บนพื้นฐานกฎหมายมากขึ้นทั้งนี้ การประชุมฯ ให้คำมั่นวางแผนและผลักดันการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจจีนเพิ่มเติม เพื่อปรับปรุงความสามารถในการแข่งขันหลักและบทบาทหลักต่างๆ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง