จีนหนุนร่วมมือ 'เศรษฐกิจ-เทคโนโลยีดิจิทัล' ระดับนานาชาติ

จีนหนุนร่วมมือ 'เศรษฐกิจ-เทคโนโลยีดิจิทัล' ระดับนานาชาติ
Xinhua Thai
25 กรกฎาคม 2564 ( 10:43 )
13
จีนหนุนร่วมมือ 'เศรษฐกิจ-เทคโนโลยีดิจิทัล' ระดับนานาชาติ

 

ปักกิ่ง, 24 ก.ค. (ซินหัว) -- เมื่อวันศุกร์ (23 ก.ค.) ทางการจีนออกแนวปฏิบัติด้านการลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจดิจิทัลในต่างประเทศ ซึ่งลงรายละเอียดเกี่ยวกับพันธกิจสำคัญที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลระดับโลกอย่างแข็งขัน

 

 

แนวปฏิบัติดังกล่าวร่วมออกโดยหลายหน่วยงานรัฐบาล ซึ่งรวมถึงกระทรวงพาณิชย์ แสดงความมุ่งมั่นการบูรณาการเข้ากับห่วงโซ่อุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลทั่วโลก

 

 

จีนจะพยายามส่งเสริมผู้ประกอบการเศรษฐกิจดิจิทัลเร่งดำเนินงานศูนย์วิจัยและพัฒนา และศูนย์ออกแบบผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศ และเสริมสร้างความร่วมมือกับบริษัทเทคโนโลยีในต่างประเทศด้านคลังข้อมูลขนาดใหญ่ 5G ปัญญาประดิษฐ์ และบล็อกเชน

 

 

กลุ่มบริษัทภายในประเทศจะได้รับการสนับสนุนให้ไขว่คว้าโอกาสในตลาดดิจิทัลในต่างประเทศด้านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะ

 

 

แนวปฏิบัติยังเรียกร้องการปรับปรุงกลไกเกี่ยวกับกระบวนการลงทุนและความร่วมมือในต่างประเทศของภาคธุรกิจเศรษฐกิจดิจทัล และยกระดับกฎระเบียบเกี่ยวกับธุรกิจรูปแบบใหม่ในการลงทุนและความร่วมมือในต่างประเทศของภาคธุรกิจนี้ด้วย

 

 

สมุดปกขาวจากสถาบันข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศจีนเมื่อเดือนเมษายนระบุว่าเศรษฐกิจดิจิทัลของจีนยังคงรักษาอัตราการเติบโตระดับสูงที่ร้อยละ 9.7 ในปี 2020 ท่ามกลางโรคระบาดใหญ่และเศรษฐกิจโลกขาลง

 

 

ขนาดของเศรษฐกิจดิจิทัลของจีนอยู่ที่ 39.2 ล้านล้านหยวน (ราว 196 ล้านล้านบาท) ในปี 2020 คิดเป็นร้อยละ 38.6 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) โดยเศรษฐกิจดิจิทัลของจีนมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง