รีเซต

สปส.สั่งจ่ายเยียวยาสถานประกอบการ-แคมป์คนงานแล้วกว่า 138 ล.

สปส.สั่งจ่ายเยียวยาสถานประกอบการ-แคมป์คนงานแล้วกว่า 138 ล.
มติชน
20 กรกฎาคม 2564 ( 14:41 )
46
สปส.สั่งจ่ายเยียวยาสถานประกอบการ-แคมป์คนงานแล้วกว่า 138 ล.
 

วันนี้ (20 กรกฎาคม 2564) นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ โฆษกสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยว่า ตามที่ กระทรวงแรงงาน และ สปส.ได้รับคำสั่งจากรัฐบาล ให้ดูแลค่าใช้จ่าย เงินชดเชยให้แก่ลูกจ้างแทนผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการปิดแคมป์ ในพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้ม ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ นครปฐม เป็นเวลา 1 เดือน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน – วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในคลัสเตอร์แคมป์คนงาน โดยให้ได้รับการเยียวยาตามสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเพราะเหตุสุดวิสัย เนื่องจากถูกปิดตามคำสั่ง ศบค. ร้อยละ 50 ของค่าจ้าง โดยจะจ่ายให้ทุก 5 วัน นั้น สปส.ได้จ่ายสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยโควิด-19 จำนวน ร้อยละ 50 ของค่าจ้างให้แก่คนงานในแคมป์ที่ถูกสั่งปิดไปแล้วจำนวน 25,310 ราย เป็นเงินจำนวน 119,778,307.60บาท

 

 

 

 

 

“นอกเหนือจากการจ่ายเงินว่างงานตามที่รัฐบาลสั่งปิดดังกล่าวแล้ว สปส.ยังได้จ่ายเงินว่างงานกรณีสุดวิสัยให้แก่ผู้ประกันตนทั้งในกรณี รัฐบาลสั่งให้หยุด ลูกจ้างแจ้ง/กักตัว นายจ้างหยุดกิจการเอง และลูกจ้างกักตัวหรือเฝ้าระวัง ใน 5 กิจการ จำนวน 3,266 ราย จำนวน 19,169,289.10 บาท รวมทั้งสิ้นจำนวน 28,576 ราย เป็นเงินทั้งสิ้นรวม 138,947,596.70 บาท” นายนันทชัย กล่าวและว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ยังได้กำชับให้ทุกหน่วยงานในกระทรวงแรงงานให้ความช่วยเหลือดูแลแคมป์คนงาน โดยการนำอาหารกล่องไปส่งมอบให้คนงานในแคมป์ตามโครงการปันน้ำใจร้านค้าสู่แรงงานมูลค่ากว่า 50 ล้านบาท และเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสารอาหารแห้งของใช้ที่จำเป็น หน้ากากอนามัย เจลแอกอฮอล์ที่ภาคเอกชนร่วมบริจาคให้กระทรวงแรงงานนำไปส่งมอบผ่านสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่คนงานในแคมป์ต่าง ๆ รวมมูลค่า 125,431,000 บาท

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง