รีเซต

ประกาศปรับเวลาเปิด-ปิด ศูนย์การค้า ร้านสะดวกซื้อ พื้นที่ควบคุมสูงสุด 6 จว.

ประกาศปรับเวลาเปิด-ปิด ศูนย์การค้า ร้านสะดวกซื้อ พื้นที่ควบคุมสูงสุด 6 จว.
ข่าวสด
30 เมษายน 2564 ( 19:52 )
165
ประกาศปรับเวลาเปิด-ปิด ศูนย์การค้า ร้านสะดวกซื้อ พื้นที่ควบคุมสูงสุด 6 จว.

 

สมาคมผู้ค้าปลีกไทย และสมาคมศูนย์การค้าไทย ประกาศปรับเวลา เปิด-ปิด ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์ท ร้านอาหารที่ตั้งในศูนย์การค้า และร้านค้าสะดวกซื้อใน 6 พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 6 จว.

 

วันที่ 30 เม.ย.2564 สมาคมผู้ค้าปลีกไทย และสมาคมศูนย์การค้าไทย แจ้งเรื่อง ประกาศปรับเวลา เปิด-ปิด ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์ท ร้านอาหารที่ตั้งในศูนย์การค้า และร้านค้าสะดวกซื้อ

 

โดยระบุว่า ด้วยคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. ชุดใหญ่ มีมติให้ยกระดับมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ใน 6 พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 6 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี นนทบุรี เชียงใหม่ สมุทรปราการ ปทุมธานี โดยมีมาตรการควบคุมสูงสุดและเข้มงวด นั้น

 

 

สมาคมผู้ค้าปลีกไทย และสมาคมศูนย์การค้าไทย ยืนยันที่จะให้ความร่วมมือตามประกาศภาครัฐในมาตรการควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยขอประกาศให้ทราบว่าศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์ท ร้านอาหารที่ตั้งในศูนย์การค้า และร้านค้าสะดวกซื้อ จะปรับเวลา เปิด-เปิด ทั้งนี้มีผลครอบคลุมเฉพาะพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 6 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี นนทบุรี เชียงใหม่ สมุทรปราการ ปทุมธานี เท่านั้น ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564 จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง (ยกเว้นจะมีประกาศของ ศบค. หรือ ของจังหวัด ระบุอื่นใดที่เข้มข้นนอกเหนือจากนี้)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง