รีเซต

จีนออกแผนปฏิบัติการ 'วิทย์-เทคโนโลยี' หนุนลดคาร์บอน

จีนออกแผนปฏิบัติการ 'วิทย์-เทคโนโลยี' หนุนลดคาร์บอน
Xinhua
19 สิงหาคม 2565 ( 12:25 )
35
จีนออกแผนปฏิบัติการ 'วิทย์-เทคโนโลยี' หนุนลดคาร์บอน

ปักกิ่ง, 19 ส.ค. (ซินหัว) -- จีนเผยแพร่แผนปฏิบัติการ ช่วงปี 2022-2030 ซึ่งมุ่งสนับสนุนเป้าหมายลดคาร์บอนของประเทศด้วยมาตรการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายงานระบุว่าแผนปฏิบัติการข้างต้นรวบรวมโดย 9 หน่วยงานกลาง ซึ่งรวมถึงกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ นำเสนอแผนงานและมาตรการคุ้มครองทางนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนเป้าหมายปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์แตะจุดสูงสุดภายในปี 2030 และการเตรียมวิจัยเพื่อความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2060แผนปฏิบัติการนี้กำหนดแผนงานเฉพาะกิจเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเปลี่ยนผ่านพลังงานอันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและปล่อยคาร์บอนต่ำ การปรับโครงสร้างกระบวนการทางอุตสาหกรรมที่ปล่อยคาร์บอนต่ำและคาร์บอนเป็นศูนย์ การก่อสร้างและขนส่งแบบปล่อยคาร์บอนต่ำ การลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบบคาร์บอนเป็นลบและปลอดคาร์บอนไดออกไซด์ ความร่วมมือระดับโลก และอื่นๆทั้งนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะเสริมสร้างระบบและกลไกการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การสังเกตและติดตามทางเทคนิค และการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของความสำเร็จทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับประกันการดำเนินแผนปฏิบัติการฉบับนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง