TrueID

จีนจ่อเพิ่มจำนวน 'นักวิจัยมรดกวัฒนธรรม' 25% ภายใน 2025

จีนจ่อเพิ่มจำนวน 'นักวิจัยมรดกวัฒนธรรม' 25% ภายใน 2025
Xinhua Thai
7 พฤศจิกายน 2564 ( 10:26 )
38
จีนจ่อเพิ่มจำนวน 'นักวิจัยมรดกวัฒนธรรม' 25% ภายใน 2025

ปักกิ่ง, 7 พ.ย. (ซินหัว) -- แผนระยะ 5 ปี ด้านการปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีกำหนดได้รับการเผยแพร่เร็วๆ นี้ระบุว่า จีนตั้งเป้าเพิ่มจำนวนนักวิจัยที่เชี่ยวชาญด้านมรดกทางวัฒนธรรมขึ้นร้อยละ 25 ภายในปี 2025

 

หลี่ฉวิน ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว และหัวหน้าสำนักบริหารมรดกวัฒนธรรมแห่งชาติจีนแจกแจงรายละเอียดของแผนนี้ ระหว่างงานแถลงข่าวซึ่งจัดขึ้นที่กรุงปักกิ่งช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

 

จีนมีแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่เคลื่อนที่ไม่ได้ถึง 767,000 แห่ง และมรดกทางวัฒนธรรมเคลื่อนที่ได้ซึ่งเป็นของรัฐ 108 ล้านชิ้น (ชุด) แม้จีนจะมีทรัพยากรมรดกวัฒนธรรมที่อุดมสมบูรณ์ แต่สถิติเผยว่าจีนมีบุคลากรในอุตสาหกรรมนี้เพียง 175,700 คนเท่านั้น

 

หลี่ระบุว่า เพื่อจะแก้ปัญหานี้ แผนระยะ 5 ปีได้ให้ความสำคัญกับการสรรหาบุคลากรด้านโบราณคดีเพิ่มเติม โดยดำเนินสารพัดมาตรการ อาทิ ขยายการเปิดรับนักศึกษาสาขาที่เกี่ยวข้องในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต่างๆ พร้อมก่อตั้งสาขาที่เกี่ยวข้องในสถาบันอาชีวศึกษา รวมถึงปรับปรุงการจ้างงานและการบริหารจัดการบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถในสาขาที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง