ประกันรายได้ข้าวชงครม. 'จุรินทร์'สั่งเร่งเดินเครื่องช่วยชาวนา

ประกันรายได้ข้าวชงครม. 'จุรินทร์'สั่งเร่งเดินเครื่องช่วยชาวนา
มติชน
20 ตุลาคม 2563 ( 14:21 )
61
ประกันรายได้ข้าวชงครม. 'จุรินทร์'สั่งเร่งเดินเครื่องช่วยชาวนา
ประกันรายได้ข้าว เตรียมเข้าครม. จุรินทร์ สั่งเร่งเดินเครื่องช่วยชาวนา ทั้งค่าต้นทุนและส่วนต่างประกันรายได้

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า จากกรณีที่พี่น้องเกษตรกรชาวนาสอบถามถึงโครงการประกันรายได้ปีที่2 ของรัฐบาลนั้น เรื่องนี้นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ สั่งการกระทรวงพาณิชย์และกรมการค้าภายในเดินหน้าช่วยชาวนาเต็มที่ ล่าสุดมีคำถามมาจากเกษตรกร เช่น เกษตรกรที่ปลูกข้าวและได้ขึ้นทะเบียนไว้นั้นรัฐบาลจะจ่ายเงินค่าต้นทุนข้าว หรือค่าปรับปรุงคุณภาพข้าว ตันละ 1,000 บาท จะเริ่มจ่ายเงินได้เมื่อไร และโครงการประกันรายได้เกษตรกรที่ปลูกข้าว ปี 63/64 หรือประกันรายได้ปี2 เริ่มนับตั้งแต่วันไหนและจะมีการประกาศราคากลางที่ชาวจะได้ค่าส่วนต่าง วันที่เท่าไร เดือนอะไร เป็นต้น

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ขอแจ้งข่าวไปถึงพี่น้องเกษตรกรชาวนาว่า ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม มีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวขึ้นทะเบียน 4.46 ล้านครัวเรือน จะเริ่มจ่ายค่าต้นทุนข้าวหรือค่าปรับปรุงคุณภาพข้าวตันละ 1,000 บาท ได้หลังครม. มีมติอนุมัติและบอร์ดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์(ธ.ก.ส.) พิจารณาเห็นชอบให้จ่ายเงิน ระหว่างนี้กำลังรอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่พิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องจากนั้นนายจุรินทร์จะนำเข้าเพื่อขออนุมัติในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปและนายจุรินทร์ได้ให้เร่งรัดขั้นตอนนี้เพื่อประโยชน์ของพี่น้องเกษตรกรชาวนาเต็มที่

ส่วนเรื่องการจ่ายเงินส่วนต่างในโครงการประกันรายได้เกษตรกรนั้น นายจุรินทร์ได้ให้บอร์ดข้าวพิจารณาผ่านมาแล้วและกำลังอยู่ในขั้นตอนเตรียมเข้าคณะรัฐมนตรีเช่นกัน จากนั้นเมื่อครม.เห็นชอบแล้ว ก็จะมีคณะอนุกรรมการเกณฑ์กลางพิจารณาและออกประกาศราคาเกณฑ์กลาง แล้วให้ ธ.ก.ส.สามารถจ่ายเงินส่วนต่างให้เกษตรกรภายใน 3 วัน โดยการจ่ายเงินส่วนต่างงวดแรกนั้นสำหรับเกษตรกรเพาะปลูกตั้งแต่ 1 เมษายนที่ผ่านมาและระบุวันคาดว่าจะเก็บเกี่ยว

“ขณะนี้กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์แจ้งว่าความเห็นจากกระทรวงการคลังเกี่ยวกับเรื่องประกันรายได้ข้าวเพิ่งมาถึงเมื่อวาน(วันที่ 19 ตุลาคม)ตอนเย็นได้ประสานสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อบรรจุเรื่องนี้เป็นวาระเข้าที่ประชุมแต่ด้วยรายละเอียดโครงการมีมากไม่สามารถเข้าเป็นวาระจรได้ ดังนั้นคาดว่าถ้าไม่ติดขัดขั้นตอนใดอีกก็สามารถเข้าคณะรัฐมนตรีอังคารหน้า 27ตค.นี้ได้ ทัน” นางมัลลิกา กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง