รีเซต

การค้าต่างแดน 'ซินเจียง' 4 เดือนแรก ทะลุ 5 หมื่นล้านหยวน

การค้าต่างแดน 'ซินเจียง' 4 เดือนแรก ทะลุ 5 หมื่นล้านหยวน
Xinhua Thai
18 พฤษภาคม 2565 ( 21:01 )
15
การค้าต่างแดน 'ซินเจียง' 4 เดือนแรก ทะลุ 5 หมื่นล้านหยวน

อุรุมชี, 18 พ.ค. (ซินหัว) -- ศุลกากรนครอุรุมชี เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน เผยว่าการค้าระหว่างประเทศของซินเจียงช่วง 4 เดือนแรกของปี 2022 อยู่ที่ราว 5.2 หมื่นล้านหยวน (ราว 2.66 แสนล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 33.7 เมื่อเทียบปีต่อปี

 

การส่งออกของซินเจียง ระหว่างเดือนมกราคม-เมษายน อยู่ที่ 4.25 หมื่นล้านหยวน (ราว 2.18 แสนล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 45.4 เมื่อเทียบปีต่อปีการค้าระหว่างประเทศของซินเจียงกับกลุ่มประเทศตามแผนริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (BRI) สูงถึง 4.74 หมื่นล้านหยวน (ราว 2.43 แสนล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 45.2 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะการค้ากับประเทศสมาชิกความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) อยู่ที่ราว 3.34 พันล้านหยวน (ราว 1.71 หมื่นล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.8ศุลกากรฯ ระบุว่ากลุ่มสินค้าส่งออกที่สำคัญของซินเจียง ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ที่ใช้แรงงานเข้มข้น ผลิตภัณฑ์เครื่องกล และผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าขณะเดียวกันปริมาณการนำเข้าและส่งออกของเขตคลังสินค้าทัณฑ์บนแบบบูรณาการ 4 แห่ง ได้แก่ คัชการ์ อาลาซานโข่ว ฮั่วเอ่อร์กั่วซือ และอุรุมชี อยูที่ 9.53 พันล้านหยวน (ราว 4.88 หมื่นล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 130.2 เมื่อเทียบปีต่อปี คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.3 ของปริมาณการค้าระหว่างประเทศทั้งหมดของซินเจียงในช่วงเวลาดังกล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง