รีเซต

บทความ 'ฮอต เปเปอร์' ของจีน ครองสัดส่วน 45.9% ทั่วโลก

บทความ 'ฮอต เปเปอร์' ของจีน ครองสัดส่วน 45.9% ทั่วโลก
Xinhua
2 ตุลาคม 2566 ( 16:22 )
46
บทความ 'ฮอต เปเปอร์' ของจีน ครองสัดส่วน 45.9% ทั่วโลก

(แฟ้มภาพซินหัว : ผู้คนอ่านหนังสือในห้องสมุดมหาวิทยาลัยปักกิ่ง กรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน วันที่ 19 เม.ย. 2022)

ปักกิ่ง, 2 ต.ค. (ซินหัว) -- คลังสมองของรัฐบาลจีนเปิดเผยว่า "ฮอต เปเปอร์" (hot papers) ของจีน ครองสัดส่วนร้อยละ 45.9 ของบทความรูปแบบเดียวกันนี้ทั้งหมดทั่วโลก ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 1 ของโลก ขณะสหรัฐฯ ตามมาในอันดับที่ 2 ด้วยจำนวน 1,592 บทความ

ฮอต เปเปอร์ คือ บทความที่ตีพิมพ์ในช่วง 2 ปีก่อนการจัดหมวดหมู่ ซึ่งได้รับการอ้างอิงถึงเกณฑ์จำนวนครั้งที่เพียงพอในระยะสองเดือนจนอยู่ในอันดับสูงสุดร้อยละ 0.1 ของกลุ่มวารสารวิทยาศาสตร์ที่ตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

สถิติประจำปีที่ออกโดยสถาบันสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ISTIC) สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีน ระบุว่าจีนมีบทความดังกล่าว 1,929 บทความ เมื่อนับถึงเดือนกรกฎาคม เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.7 เมื่อเทียบกับสถิติในปี 2022

สถิติข้างต้นยังเผยว่าจีนมีบทความที่ได้รับการอ้างอิงสูง (highly cited paper) 57,900 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 30.8 ของยอดรวมทั่วโลก และอยู่ในอันดับที่ 2 ของโลก เพิ่มขึ้น 3.5 จุด เมื่อเทียบกับสถิติปี 2022

บทความที่ได้รับการอ้างอิงสูง คือบทความที่อยู่ในอันดับร้อยละ 1 แรกของทั่วโลก ในแง่จำนวนการอ้างอิงที่ได้รับในสาขาของตนตั้งแต่ปี 2013-2023 โดยสหรัฐฯ อยู่ในอันดับ 1 ของโลกสำหรับบทความประเภทนี้ ด้วยจำนวน 76,600 บทความ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง