เจ้าคณะจังหวัดโคราช สั่งทุกวัด งดจัดสวดมนต์ข้ามปี หลังพบคนติด 'โควิด'

เจ้าคณะจังหวัดโคราช สั่งทุกวัด งดจัดสวดมนต์ข้ามปี หลังพบคนติด 'โควิด'
ข่าวสด
24 ธันวาคม 2563 ( 17:53 )
20
เจ้าคณะจังหวัดโคราช สั่งทุกวัด งดจัดสวดมนต์ข้ามปี หลังพบคนติด 'โควิด'

เจ้าคณะจังหวัดโคราช สั่งเข้มทุกวัดงดจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ด้าน ม.เทคโนโลยีสุรนารี สั่งกักตัวนศ. 11 ราย กลับจากทัศนศึกษาที่จังหวัดสมุทรสาคร

 

จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่จังหวัดนครราชสีมา หลังจากที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3 ราย ซึ่งทั้งหมดเดินทางกลับมาจากจังหวัดสมุทรสาคร ส่งผลให้ขณะนี้จังหวัดนครราชสีมา มียอดผู้ป่วยสะสมรวม 22 ราย

 

ล่าสุดวันที่ 24 ธ.ค. 63 คณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา พระวินัยโมลี รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา ฝ่ายธรรมยุต ลงนามในประกาศ เรื่องการงดจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนหมู่มาก เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดย 1.ขอให้งดจัดกิจกรรมสวดมนต์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2.ขอให้งดกิจกรรมการเจริญพระพุทธมนต์ทุกวันที่ 28 ของทุกเดือน 3.ขอให้พระภิกษุ สามเณร แม่ชี และศิษย์วัดอยู่ประจำวัดที่ต้นสังกัด 4.ให้พระภิกษุ สามเณร แม่ชี และศิษย์วัดงดการเดินทางไปต่างจังหวัด

 

หากมีความจำเป็นต้องเดินทางไปต่างจังหวัดหรือได้รับกิจนิมนต์ไว้ ให้ทำหนังสือขออนุมัติเดินทางจากเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา 5.ให้ทุกวัดงดศาสนพิธีกรรมทุกชนิด 6.หากพบว่า พระภิกษุ สามเณร แม่ชี หรือบุคคลภายในวัดมีอาการผิดปกติ เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย จมูกไม่ได้กลิ่น หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคโควิด-19 ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

 

7. หากวัดและที่พักสงฆ์แห่งใด ได้รับผลกระทบหนักจากสถานการณ์โรคโควิด-19 นี้ จนกระทั่งไม่สามารถออกบิณฑบาตได้ หรือขาดเครื่องอุปโภคบริโภคที่เพียงพอ ให้แจ้งสำนักงานเจ้าหน้าคณะจังหวัดฯ ทราบ

 

ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับนักศึกษาที่เดินทางไปปฏิบัติสหกิจศึกษาที่จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 11 ราย เข้ารายงานตัว และเข้าพักยังสถานกักตัวเฝ้าระวังผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เป็นระยะเวลา 14 วัน ตามมาตรฐานของสาธารณสุขแล้ว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง