รีเซต

ครม.อนุมัติงบจ้างบุคลากรทางการแพทย์เพิ่ม 2,402 อัตรา ระยะเวลา 9 เดือน รองรับการระบาดของโรคโควิด-19

ครม.อนุมัติงบจ้างบุคลากรทางการแพทย์เพิ่ม 2,402 อัตรา ระยะเวลา 9 เดือน รองรับการระบาดของโรคโควิด-19
TNN Health
24 มกราคม 2565 ( 19:45 )
106
ครม.อนุมัติงบจ้างบุคลากรทางการแพทย์เพิ่ม 2,402 อัตรา ระยะเวลา 9 เดือน รองรับการระบาดของโรคโควิด-19

ข่าววันนี้ (24 ม.ค.65) น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่าคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จำนวน 1,084 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจจำนวน 2,402 อัตรา

 

สำหรับโครงการจ้างแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ และสายงานบริการทางการแพทย์อื่น เป็นการจัดหาบุคลากรทางการแพทย์เพิ่มเติมให้เพียงพอ สำหรับรองรับการระบาดของโรคโควิด-19 และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์

 

สำหรับการจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจจำนวน 2,402 อัตรา มีรายละเอียดดังนี้

 

แพทย์จำนวน 55 อัตรา, พยาบาลวิชาชีพ 950 อัตรา, นักวิชาการสาธารณสุขดูแลผู้ป่วยที่กักตัวที่บ้าน หรือเป็นผู้ช่วยพยาบาล 1,084 อัตรา, เภสัชกร 9 อัตรา, นักเทคนิคการแพทย์ 269 อัตรา, นักรังสีการแพทย์ 6 อัตรา และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 29 อัตรา

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ต้องไม่เป็นพนักงานราชการ พนักงานสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนหรือรายวันและจ้างเหมาบริการของกระทรวงสาธารณสุข ระยะเวลาการดำเนินโครงการ 9 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม-กันยายน 2565

 

สำหรับประโยชน์ที่ได้รับ

บุคลากรที่อยู่นอกระบบการจ้างงานภาครัฐได้รับการจ้างงาน และประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนและได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง