รีเซต

นบข. อัดเงินช่วยชาวนาร่วมแสนล้าน - ‘ประภัตร’ แย้มอาจมีข่าวดีเพิ่มประกันรายได้สูงกว่าปีก่อนอีกตันละ 500 บาท

นบข. อัดเงินช่วยชาวนาร่วมแสนล้าน - ‘ประภัตร’ แย้มอาจมีข่าวดีเพิ่มประกันรายได้สูงกว่าปีก่อนอีกตันละ 500 บาท
ข่าวสด
18 มิถุนายน 2563 ( 15:48 )
123
นบข. อัดเงินช่วยชาวนาร่วมแสนล้าน - ‘ประภัตร’ แย้มอาจมีข่าวดีเพิ่มประกันรายได้สูงกว่าปีก่อนอีกตันละ 500 บาท

 

นบข. อัดเงินช่วยชาวนาร่วมแสนล้าน มีทั้งเงินสนับสนุน 56,000 ล้าน ให้ 4 ล้านครัวเรือนๆ ละ ไม่เกิน 20,000 บาท “ประภัตร” แง้มอาจมีข่าวดีเพิ่มราคาประกันสูงกว่าปีก่อนอีกตันละ 500 บาท ใช้วงเงินไม่ต่ำกว่า 23,495 ล้าน ยังไม่รวมโครงการสินเชื่อชะลอการขายและรวบรวมข้าวอีก 36,012 ล้าน

นบข. อัดเงินช่วยชาวนา - นายประภัตร โพสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (นบข.) เห็นชอบในหลักการโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 ซึ่งมี 2 แนวทาง คือ แนวทางแรกเหมือนปีที่ผ่านมา หรือแนวทางที่ 2 จะเพิ่มราคาประกันมากกว่าปีก่อนอีกตันละ 500 บาท โดยเฉพาะข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ และข้าวเปลือกเหนียว เนื่องจากในปีที่ผ่านมาชาวนากลุ่มนี้ไม่ได้ประโยชน์จากโครงการประกันรายได้เกษตรกรเพราะราคาตลาดดีอยู่แล้ว ทำให้การประกันรายได้เกษตรกรในปีที่ผ่านมาใช้ไม่เต็มวงเงินโดยเหลืออยู่ 1,500 ล้านบาท จึงอยากให้โอกาสให้ชาวนากลุ่มนี้ได้รับการดูแลด้วย ซึ่งจะนำมาเสนอนบข. พิจารณาอีกครั้ง

 

ทั้งนี้ แนวทางที่ 1 จะเหมือนปีที่ผ่านมา คือ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาประกัน 15,000 บาทต่อตัน ปริมาณประกัน 14 ตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคาประกัน 14,000 บาทต่อตัน ปริมาณประกัน 16 ตัน ข้าวเหลือกเจ้า ราคาประกัน 10,000 บาทต่อตัน ปริมาณประกัน 30 ตัน ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคาประกัน 11,000 บาทต่อตัน ปริมาณประกัน 25 ตัน และข้าวเปลือกเหนียว ราคาประกัน 12,000 บาทต่อตัน ปริมาณประกัน 16 ตัน จะใช้วงเงิน 23,495 ล้านบาท แบ่งเป็น ค่าชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันกับราคาอ้างอิง 22,957 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายดำเนินการ 538 ล้านบาท

 

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นบข. เห็นชอบตามที่นายจุรินทร์ ลักษณ์วิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ เสนอให้มีโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2563 - 31 พ.ค. 2564 โดยให้ใช้แนวทางการดำเนินการเหมือนปีที่ผ่านมา และให้อนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดกฎเกณฑ์กลางราคาอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวไปพิจารณาราคาประกันรายได้ต่อครัวเรือน และนำกลับมาเสนอคณะกรรมการนบข.อีกครั้ง ทั้งนี้ เพื่อให้การดูแลชาวนาสอดคล้องกับต้นทุนการผลิตอย่างแท้จริง

 

ขณะเดียวกัน เห็นชอบให้มีมาตรการคู่ขนานเหมือนปีที่ผ่านมา ประกอบด้วย 1. มาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก ปีการผลิต 2563/64 ประกอบด้วย โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี วงเงินรวม 19,826 ล้านบาท โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร วงเงินรวม 15,562 ล้านบาท และโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อก ในอัตราชดเชยดอกเบี้ย 3% วงเงินรวม 610 ล้านบาท โดยทั้ง 3 โครงการนี้ รวมวงเงิน 36,012 ล้านบาท แบ่งเป็นสินเชื่อ 30,284 ล้านบาท วงเงินจ่ายขาด 5,728 ล้านบาท คาดว่าจะดูดซับอุปทานในช่วงที่ข้าวเปลือกออกมาสู่ตลาดมาก โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ 7 ล้านตันข้าวเปลือก

 

2. โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว อัตราสนับสนุน ไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ หรือครัวเรือนละไม่เกิน 20,000 บาท ใช้วงเงิน 56,000 ล้านบาท โดยมีชาวนาได้ประโยชน์ 4 ล้านครัวเรือน มากกว่าปีที่ผ่านมาสนับสนุนไร่ละ 500 บาท หรือครัวเรือนละไม่เกิน 10,000 บาท 3. โครงการจัดตลาดนัดข้าวเปลือก และโครงการยกระดับคุณภาพและต่อยอดด้านการตลาดข้าวหอมมะลิของประเทศไทย ใช้วงเงิน 2.85 ล้านบาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง