รัฐ-เจ้าของสิทธิ จับมือปิดเว็บเถื่อนเว็บละเมิด ไอเอสพีต้องทำใน 15วัน เพิกเฉยถูกปรับ2แสน

รัฐ-เจ้าของสิทธิ จับมือปิดเว็บเถื่อนเว็บละเมิด ไอเอสพีต้องทำใน 15วัน เพิกเฉยถูกปรับ2แสน
มติชน
1 สิงหาคม 2563 ( 12:02 )
82
รัฐ-เจ้าของสิทธิ จับมือปิดเว็บเถื่อนเว็บละเมิด ไอเอสพีต้องทำใน 15วัน เพิกเฉยถูกปรับ2แสน

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวว่า คณะทำงานปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในสื่อสังคมออนไลน์ ได้ประชุมหารือเรื่องการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาออนไลน์และการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้มีการปฏิบัติตามคำสั่งศาลอย่างจริงจัง ในวันที่ 30 กรกฎาคมที่ผ่านมา กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกรุงเทพมหานคร โดยมีหน่วยงานต่างๆร่วมพิจารณาถึงแนวปฏิบัติในการดำเนินการ อาทิ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) พร้อมเจ้าของสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา

 

ทั้งนี้ ในส่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้นำเสนอแนวทางการปฏิบัติในการระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ตามมาตรา 20 (3) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งเกิดจากการหารือกับทุกภาคส่วน โดยในแนวทางปฏิบัติได้เพิ่มขั้นตอนการติดตามผลการดำเนินการตามคำสั่งศาล ซึ่งผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP) จะต้องดำเนินการปิดเว็บไซต์ละเมิดฯ ภายใน 15 วัน หากไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลอาจต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาท และปรับเป็นรายวันอีกไม่เกิน 5,000 บาท จนกว่าจะดำเนินการให้เรียบร้อย

 

นายทศพล กล่าวว่า ตั้งแต่มกราคม 2561 ถึงมิถุนายน 2563 ศาลได้มีคำสั่งระงับการทำให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาออกจากเว็บไซต์ไปแล้ว 36 คำสั่ง รวมกว่า 1,501 URLs ซึ่งต่อไปจะนำแนวทางการปฏิบัติฯ ที่คณะทำงานเห็นชอบร่วมกัน
มาบูรณาการการทำงานเพื่อให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยกรมฯจะมีบทบาทในการรับคำร้องจากเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาและรวบรวมข้อมูลต่างๆ ก่อนประสานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตรวจสอบและยื่นคำร้องต่อศาลให้ออกคำสั่งระงับฯ ไปยังผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP) โดยมีสำนักงาน กสทช. รวมทั้งเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา คอยกำกับติดตามเพื่อให้มั่นใจยิ่งขึ้นว่ามีการดำเนินการปิดกั้นเว็บไซต์ละเมิดฯ ดังกล่าวตามคำสั่งศาลต่อไป

 

“ขอความร่วมมือประชาชนไม่สนับสนุนการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และหากพบเห็นเว็บไซต์ละเมิดฯ โปรดรวบรวมหลักฐานและแจ้งข้อมูลมายัง กองป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ และหมายเลขโทรศัพท์ 025474702 เพื่อดำเนินการป้องกันและปราบปรามได้ทันที ” นายทศพล กล่าว

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง