รีเซต

ชาวทุ่งแล้งชี้จังหวัดแพร่ควรให้ความสำคัญแก้ภัยแล้งไม่ใช่รอให้ฝนตกแล้วจบเรื่อง

ชาวทุ่งแล้งชี้จังหวัดแพร่ควรให้ความสำคัญแก้ภัยแล้งไม่ใช่รอให้ฝนตกแล้วจบเรื่อง
77ข่าวเด็ด
25 พฤษภาคม 2563 ( 06:31 )
276
ชาวทุ่งแล้งชี้จังหวัดแพร่ควรให้ความสำคัญแก้ภัยแล้งไม่ใช่รอให้ฝนตกแล้วจบเรื่อง

 

ความแห้งแล้งทำลายพืชผลเกษตร ต้นส้มเขียวหวานยืนตายเพราะขาดน้ำ ขอให้ทางราชการเข้าช่วยแต่ได้รับคำตอบว่างบไม่มี เสนอ 2 แนวทางสู้ภัยแล้งทั้งตำบล

อุตุนิยมวิทยารายงานว่าตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคมเป็นต้นไปประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝน ซึ่งมีรายงานฝนตกในพื้นที่จังหวัดแพร่บ้างแล้วแต่พบว่า ในตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ยังคงแห้งแล้งอย่างต่อเนื่อง ส้มเขียวหวานพืชเกษตรที่ทำรายได้ให้กับเกษตรกรมาตลอดได้รับผลกระทบยืนตายจำนวนมาก ความแห้งแล้งกระทบเป็นบริเวณกว้างนับ 1,000 ไร่

 

 

เกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าวใช้น้ำเพื่อการเกษตรจากแหล่งน้ำที่ทางราชการไปพัฒนาให้ เช่นอ่างเก็บน้ำห้วยสนาน สระน้ำขนาดใหญ่ของกรมพัฒนาที่ดินในหมู่ที่ 5 ปีนี้เป็นปีแรกที่น้ำในแหล่งน้ำเหล่านี้แห้งขอดจนส่งผลกระทบรุนแรง

 

 

นายสมพล สืบทอง เกษตรกรตำบลทุ่งแล้ง กล่าวว่า ชาวบ้านทราบดีถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมทำให้เกิดภัยแล้ง แต่ชุมชนมองเห็นทางแก้โดยการขอทางราชการหลายหน่วยงานช่วยขุดลอกแหล่งน้ำ แต่ได้รับคำตอบว่า ไม่มีงบประมาณ แผนขุดลอกอ่างห้วยสนานทางราชการชี้แจงว่าอยู่ในเขตป่าสงวนขุดลอกไม่ได้ ทางแก้ไขที่ชาวบ้านเสนอเป็นแนวทางแก้ในปีต่อๆ ไปแบบยั่งยืนก็ได้รับการปฏิเสธ นอกจากนั้นยังมีข้อเสนอตั้งจุดสูบน้ำในแม่น้ำยมมาลงในแหล่งน้ำที่มีอยู่ก่อนถึงช่วงแล้งหนัก ระยะทางเพียง 4 กม.เท่านั้นถ้าทำได้ปัญหาภัยแล้งจะหมดไป

 

 

นายศีรโรจน์ หาป้อง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ตำบลทุ่งแล้งกล่าวว่า ตนทราบปัญหาของเกษตรกร รับทราบการร้องเรียนมาตลอดพยายามเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยในปีนี้แล้งหนักแต่ก็ไม่มีหน่วยงานใดให้ความสำคัญเข้ามาแก้ไข ในฐานะผู้ใหญ่บ้านก็จะนำเสนอไปยังนายอำเภอลองให้รับทราบสถานการต่อไป

 

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกษตรการพยายามใช้เงินทุนของตนเองแก้ปัญหาเฉพาะหน้า บางรายต้องลำเลียงน้ำผ่านท่อพีวีซีในระยะทางไกลเสียเงินค่าสูบน้ำ ที่สำคัญหาน้ำไม่ได้แล้ว ต้นส้มที่ยืนตายเกษตรกรต้องเริ่มต้นใหม่ ปลูกใหม่ต้องใช้เวลานานกว่า 5 ปีกว่าจะมีรายได้ พวกเขาวอนให้รัฐเข้ามาดูแลไม่ใช่ปล่อยตามยถากรรมเช่นทุกวันนี้

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง