รีเซต

กว่างซีพลิกแม่น้ำเน่าเสียสู่ 'อุทยานพื้นที่ชุ่มน้ำ' ใสสะอาด

กว่างซีพลิกแม่น้ำเน่าเสียสู่ 'อุทยานพื้นที่ชุ่มน้ำ' ใสสะอาด
Xinhua
24 พฤษภาคม 2566 ( 12:07 )
68
กว่างซีพลิกแม่น้ำเน่าเสียสู่ 'อุทยานพื้นที่ชุ่มน้ำ' ใสสะอาด

หนานหนิง, 24 พ.ค. (ซินหัว) -- "น่าเข่า" แม่น้ำในแผ่นดินในนครหนานหนิง เมืองเอกของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงทางตอนใต้ของจีน เคยเป็นทางระบายน้ำที่ปนเปื้อนมลพิษร้ายแรง ซึ่งเชื่อมท่อน้ำทิ้งหลายสิบแห่งตลอดสองข้างทางหนานหนิงเปิดตัวโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP) ในปี 2015 เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยาตามแนวแม่น้ำสายนี้มาตรการควบคุมมลพิษซึ่งรวมถึงการสกัดและบำบัดน้ำเสีย ตลอดจนการฟื้นฟูระบบนิเวศทางน้ำช่วยเปลี่ยนแม่น้ำสายนี้ให้เป็นอุทยานพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีน้ำใสสะอาดอนึ่ง ระบบนิเวศริมแม่น้ำน่าเข่าพบจำนวนสัตว์น้ำเพิ่ม 40 ชนิด นับตั้งแต่ปี 2017 ขณะคุณภาพน้ำดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง