TrueID

จีนไฟเขียวปรับ 'บริการภาครัฐ' มีความเป็น 'ดิจิทัล' ยิ่งขึ้น

จีนไฟเขียวปรับ 'บริการภาครัฐ' มีความเป็น 'ดิจิทัล' ยิ่งขึ้น
Xinhua Thai
18 พฤศจิกายน 2564 ( 11:28 )
14
จีนไฟเขียวปรับ 'บริการภาครัฐ' มีความเป็น 'ดิจิทัล' ยิ่งขึ้น

ปักกิ่ง, 18 พ.ย. (ซินหัว) -- ที่ประชุมระดับผู้บริหารของคณะรัฐมนตรีจีน ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีหลี่เค่อเฉียงเป็นประธาน เมื่อวันพุธ (17 พ.ย.) ตรวจสอบและอนุมัติแผนการปรับเปลี่ยนบริการของรัฐบาลทั่วประเทศให้มีความเป็นดิจิทัล ตลอดช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14 (2021-2025)

จีนจะเร่งรัดการสร้างรัฐบาลดิจิทัลเพื่อปรับปรุงบริการด้านการบริหาร โดยจะมีการสร้างเครือข่ายรัฐบาลดิจิทัลระดับชาติ เพื่อปรับปรุงการแบ่งปันข้อมูลระดับภูมิภาคและระหว่างหน่วยงาน รวมถึงรับรองว่าบริการสาธารณะทางดิจิทัลจะครอบคลุมภาคส่วนต่างๆ เพิ่มขึ้นและเข้าถึงง่ายยิ่งขึ้นที่ประชุมข้างต้นระบุว่ามีความจำเป็นต้องเพิ่มการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลระหว่างเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินที่สำคัญ และกระตุ้นการปรับกฎระเบียบของตลาดให้มีความเป็นดิจิทัล ส่วนการพัฒนาสีเขียว มีมติริเริ่มโครงการให้กู้ยืมซ้ำแบบพุ่งเป้าด้วยวงเงิน 2 แสนล้านหยวน (ราว 1.02 ล้านล้านบาท) เพื่อสนับสนุนการใช้ถ่านหินที่สะอาดและมีประสิทธิภาพโครงการให้กู้ยืมซ้ำครอบคลุมการทำเหมือง การแปรรูป การผลิตกระแสไฟฟ้า ตลอดจนขั้นตอนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับถ่านหิน ขณะเดียวกันจะมีการออกการสนับสนุนทางนโยบาย อาทิ มาตรการจูงใจด้านภาษี พันธบัตรรัฐบาลพิเศษ และโครงการแลกเปลี่ยนต่างๆ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง