รีเซต

ศาลรธน. นัดชี้ชะตากม.ลูกพรรคการเมือง ขัดรธน.หรือไม่ บ่ายนี้

ศาลรธน. นัดชี้ชะตากม.ลูกพรรคการเมือง ขัดรธน.หรือไม่ บ่ายนี้
TNN ช่อง16
23 พฤศจิกายน 2565 ( 09:42 )
36
ศาลรธน. นัดชี้ชะตากม.ลูกพรรคการเมือง ขัดรธน.หรือไม่ บ่ายนี้

ช่วงบ่ายวันนี้ ยังต้องเกาะติด การประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ที่ได้กำหนดนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติ กรณีที่ประธานรัฐสภา ส่งความเห็นของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) จำนวน 77 คน ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่.. ) พ.ศ. ใน มาตรา 3 มาตรา 4 มาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 9 และมาตรา 10  มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่


โดยคำร้องดังกล่าว ประธานรัฐสภา ส่งคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเมื่อวันที่ 29 ส.ค. ที่ผ่านมา และศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเอกฉันท์สั่งรับคำร้องไว้พิจารณาเมื่อวันที่ 21 ก.ย.  พร้อมมีคำสั่งแจ้งผู้ร้อง และให้ผู้เกี่ยวข้องจัดทำความเห็นเป็นหนังสือ ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ


ทั้งนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้อภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัย แล้วเห็นว่า คดีเป็นปัญหาทางข้อกฎหมายและมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะวินิจฉัยได้ จึงยุติการไต่สวน ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 58 วรรคหนึ่ง และกำหนดนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติในช่วงบ่ายวันนี้  


สำหรับข้อกล่าวหา ที่ผู้ยื่น โดย (ส.ว. 77 คน)  ยื่นเรื่องให้ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยครั้งนี้  มีประเด็นว่า... การแก้ไขเกี่ยวกับอัตราค่าธรรมเนียม และค่าบำรุงพรรคการเมืองที่เรียกเก็บจากสมาชิก โดยลดค่าบำรุงพรรครายปี จาก 200 บาท เป็น 20 บาท แบบตลอดชีพ จาก 2,000 บาท เป็น 200 บาท เปิดช่องให้เกิดการครอบงำพรรค ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญหรือไม่ การลดคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นสมาชิกพรรคการเมือง ที่เดิมกำหนดความเข้มข้นห้ามบุคคลที่ต้องคำพิพากษาให้จำคุก เข้าสมัครเป็นสมาชิกพรรคได้ ขัดเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญหรือไม่ และประเด็นการแก้ไขการเลือกตั้งขั้นต้น เพื่อหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. หรือการทำ (ไพรมารี) ขัดเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญหรือไม่

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง