รีเซต

พาณิชย์กางแผนส่งออกปี’65 มั่นใจโต 3-4% ไม่หวั่นโอมิครอนลาม ‘ค่าเงิน-ราคาน้ำมัน-อาร์เซป-เอฟทีเอ’ ช่วยหนุน

พาณิชย์กางแผนส่งออกปี’65 มั่นใจโต 3-4% ไม่หวั่นโอมิครอนลาม ‘ค่าเงิน-ราคาน้ำมัน-อาร์เซป-เอฟทีเอ’ ช่วยหนุน
ข่าวสด
18 มกราคม 2565 ( 15:44 )
34
พาณิชย์กางแผนส่งออกปี’65 มั่นใจโต 3-4% ไม่หวั่นโอมิครอนลาม ‘ค่าเงิน-ราคาน้ำมัน-อาร์เซป-เอฟทีเอ’ ช่วยหนุน

พาณิชย์กางแผนส่งออก - นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯ ประเมินทิศทางการส่งออกและทำแผนในการขับเคลื่อนการส่งออกไทยในปี 2565 ซึ่งกรมฯ มองว่าการส่งออกในปี 2565 จะยังมีการขยายตัว แม้อัตราการขยายตัวจะชะลอตัวลงจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน แต่ในภาพรวม การส่งออกในปีนี้น่าจะยังขยายตัวเป็นบวกได้ในระดับ 3-4% มูลค่าประมาณ 8.98-9.07 ล้านล้านบาท ซึ่งเป็นการประเมินของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) และยังสอดคล้องกับการประเมินของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่ 3.5% การประเมินของกรอ.พาณิชย์ที่ 3-5% และสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ที่ 5-8%

 

สำหรับปัจจัยที่สนับสนุนการส่งออกในปี 2565 มาจากเศรษฐกิจคู่ค้ามีทิศทางขยายตัว โดยคาดว่าผลกระทบจากโอมิครอนจะจำกัดอยู่ในช่วงครึ่งปีแรก และจะฟื้นตัวในระยะต่อไป ค่าเงินบาทอยู่ในระดับที่เอื้อต่อการส่งออก ราคาน้ำมันทรงตัวในระดับสูง ส่งผลดีต่อการส่งออกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับน้ำมัน การเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัล ช่วยให้การเจรจาออนไลน์มีการเติบโตต่อเนื่อง การมีผลบังคับใช้ของ RCEP ช่วยสนับสนุนการส่งออก และกรมฯ ยังมีแผนเร่งทำ Mini FTA กับเมืองใหม่ที่มีศักยภาพ และจะมีการลงนามในเร็วๆ นี้ คือ รัฐเตรังคานาของอินเดีย และมณฑลกานซู่ของจีน รวมถึงเมืองรองใหม่ๆ ที่มีศักยภาพ

นายภูสิตกล่าวว่า กรมฯ มีแผนขับเคลื่อนการส่งออกให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยเตรียมกิจกรรม ทั้งตลาดหลัก ตลาดรอง และตลาดใหม่ มีทั้งกิจกรรมออนไลน์ นอกจากนี้ ยังมีแผนผลักดันสินค้าในกลุ่มโรงแรม ร้านอาหาร และสปา (Hospitality) การส่งเสริมสินค้าและบริการไทยเข้าสู่ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และจัดเลี้ยง (Horeca) การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์สินค้าไทย การส่งเสริมสินค้าอาหาร นวัตกรรมอาหาร ข้าวไทย และธุรกิจบริการและดิจิทัล เป็นต้น

 

ขณะเดียวกัน มีแผนและโครงการที่จะเน้นการส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตร อาหาร เครื่องดื่ม และธุรกิจบริการอาหาร เป็นการเฉพาะ และประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าเกษตร อาหาร และเครื่องดื่มของไทย

 

นายภูสิต กล่าวว่า กรมยังจะให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green หรือ BCG Model) ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติของรัฐบาล 5 กลุ่ม คือ อาหารแห่งอนาคต อาหารสัตว์เลี้ยง บรรจุภัณฑ์ ไลฟ์สไตล์ และเครื่องสำอางสมุนไพร โดยมีเป้าหมายช่วยผู้ประกอบการทำตลาด 2,056 ราย สร้างมูลค่าการค้า 517.60 ล้านบาท

 

ส่วนการพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก (SMEs) ให้เข้าสู่เวทีการค้าระหว่างประเทศ กรมฯ มีเป้าหมายที่จะอบรม สัมมนา และพัฒนาผู้ส่งออกรายใหม่จำนวน 13,170 ราย ทางด้านการประเมินผลกระทบจากโอมิครอน กรมฯ สั่งการให้ทูตพาณิชย์ที่ประจำอยู่ในประเทศต่างๆ ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ทั้งมาตรการป้องกันการระบาดที่คู่ค้านำมาใช้ และผลกระทบต่อการส่งออกของไทย หากมีปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้น ก็ให้รายงานเข้ามาทันที เพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาได้ทันการ และยังได้มอบหมายให้ทูตพาณิชย์เร่งสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้นำเข้าสินค้าไทยว่าสินค้าไทยมีคุณภาพ มาตรฐาน มีระบบป้องกันโควิด-19 ด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง