รีเซต

"เราชนะ" ไม่ผ่านคุณสมบัติเงินได้ รีบยื่นภาษีออนไลน์ใน 7 วัน หลังขอทบทวนสิทธิ

"เราชนะ" ไม่ผ่านคุณสมบัติเงินได้ รีบยื่นภาษีออนไลน์ใน 7 วัน หลังขอทบทวนสิทธิ
มติชน
11 กุมภาพันธ์ 2564 ( 09:42 )
75
"เราชนะ" ไม่ผ่านคุณสมบัติเงินได้ รีบยื่นภาษีออนไลน์ใน 7 วัน หลังขอทบทวนสิทธิ

กรณีการทบทวนสิทธิเราชนะผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติว่า สำหรับกลุ่มผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติเรื่องเงินได้พึงประเมิน ล่าสุด นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า กรณีการทบทวนสิทธิเราชนะผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติว่า สำหรับกลุ่มผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติเรื่องเงินได้พึงประเมิน และมีความประสงค์ให้ตรวจสอบข้อมูลเงินได้พึงประเมินในปีภาษี 2563 ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษี เงินได้บุคคลธรรมดาของปีภาษี 2563 ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกรมสรรพากรภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ แต่ต้องไม่เกินวันที่ 8 มีนาคม 2564

 

สำหรับผู้ที่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2564 จะต้องยื่นแบบฯ ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

ข่าวที่เกี่ยวข้อง