รีเซต

กกต.เผยภาพรวมเลือกตั้ง อบต.ไร้ปัญหา ขอบคุณ ปชช.ออกมาใช้สิทธิ คาดรู้ผลไม่เป็นทางการ 4 ทุ่มวันนี้

กกต.เผยภาพรวมเลือกตั้ง อบต.ไร้ปัญหา ขอบคุณ ปชช.ออกมาใช้สิทธิ คาดรู้ผลไม่เป็นทางการ 4 ทุ่มวันนี้
มติชน
28 พฤศจิกายน 2564 ( 19:38 )
20
กกต.เผยภาพรวมเลือกตั้ง อบต.ไร้ปัญหา ขอบคุณ ปชช.ออกมาใช้สิทธิ คาดรู้ผลไม่เป็นทางการ 4 ทุ่มวันนี้

กกต.เผยภาพรวมเลือกตั้ง อบต.ไร้ปัญหา จัดลงคะแนนได้ทุกหน่วย ขอบคุณ ปชช.ออกมาใช้สิทธิ ทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ทั้งฉีกบัตร-ถ่ายรูปบัตรที่กาแล้ว คาดรู้ผลไม่เป็นทางการ 4 ทุ่มวันนี้

 

เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 28 พฤศจิกายน ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ รองเลขาธิการ กกต. แถลงภายหลังปิดหีบเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ว่าการดำเนินการลงคะแนนในภาพรวมของทุกหน่วยเลือกตั้งยังสามารถดำเนินการจนถึงเวลาปิดการลงคะแนนตามปกติทุกหน่วย ไม่มีเหตุที่สะดุดหยุดลงจนไม่สามารถดำเนินการลงคะแนนต่อไปได้ ซึ่งถือว่าทุกหน่วยเลือกตั้งได้ดำเนินการเปิดให้ลงคะแนนตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.ได้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย แต่ในระหว่างการลงคะแนนมีรายงานการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งในหลายกรณี

 

นายกิตติพงษ์กล่าวว่า อาทิ การถ่ายภาพบัตรลงคะแนนที่ทำเครื่องหมายแล้ว 1 หน่วยเลือกตั้ง ที่จังหวัดบุรีรัมย์ และกรณีการฉีกบัตรเลือกตั้งซึ่งมีรายงานเบื้องต้นประมาณ 10 กว่าหน่วยเลือกตั้ง แต่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ โดยที่ตรวจสอบแล้วคือ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดกาญจนบุรี โดยเจ้าพนักงานในหน่วยเลือกตั้งได้ดำเนินการส่งตัวให้พนักงานสอบสวนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการตามกฎหมายต่อไปแล้ว อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบสัดส่วนกับจำนวนหน่วยเลือกตั้งทั้งหมดกว่า 6 หมื่นหน่วย กับหน่วยที่มีการกระทำความผิดยังเป็นส่วนน้อย ไม่ถึง 1 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งก็ถือว่าในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

นายกิตติพงษ์กล่าวอีกว่า สำหรับการนับคะแนนหลังจากนี้ คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งจะทำหน้าที่นับคะแนนทั้งในส่วนของนายก อบต.และ ส.อบต.ไปพร้อมกัน โดยจะแบ่งเป็น 2 ชุด ชุดละ 4 คน ทำหน้าที่นับคะแนน ซึ่งในตามกฎหมายเมื่อดำเนินการนับคะแนนแล้วจะห้ามประวิงเวลา ต้องดำเนินการนับไปอย่างต่อเนื่อง จนแล้วเสร็จ ซึ่งคาดว่าการนับคะแนนในครั้งนี้แต่ละหน่วยเลือกตั้งจะใช้เวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง โดยในส่วนของ ส.อบต.น่าจะทราบผลอย่างไม่เป็นทางการได้เลย ส่วนนาย อบต.จะต้องมีการนำคะแนนจากทุกหน่วยมารวมกัน อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมแต่ละแห่งประมาณ เวลา 22.00 น. น่าจะทราบผลอย่างไม่เป็นทางการได้แล้ว

 

นายกิตติพงษ์กล่าวว่า สำหรับการประกาศผลเลือกตั้ง หรือการรับรองผลการเลือกตั้งนั้น เมื่อ กกต.มีการตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม ก็จะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งให้แก่ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งภายใน 30 วันนับแต่วันเลือกตั้ง แต่หากมีเหตุอันควรเชื่อว่าการเลือกตั้งไม่ได้เป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม ไม่ว่าจะมีผู้ร้องเรียนกล่าวโทษหรือไม่ กกต.จะดำเนินการสืบสวนไต่สวนให้แล้วเสร็จและประกาศผลการเลือกตั้ง หรือจัดเลือกตั้งใหม่ หรือดำเนินการอื่นโดยเร็ว ไม่ช้ากว่า 60 วัน ดังนั้น วันสุดท้ายที่จะประกาศผลการเลือกตั้ง หรือรับรองผลการเลือกตั้งคือวันที่ 27 มกราคม 2565 อย่างไรก็ตาม ในการประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวจะไม่เป็นการตัดอำนาจและหน้าที่ กกต.ที่จะดำเนินการสืบสวนไต่สวน หรือวินิจฉัยเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งไม่ได้เป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม

 

“ขอขอบคุณผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้ทำหน้าที่โดยการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง แม้จะต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-9 แต่ก็มีการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการทางสาธารณสุขที่กำหนดเอาไว้อย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม การเลือกตั้ง อบต.ในครั้งนี้จะเป็นก้าวสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน” นายกิตติพงษ์กล่าว

 

ด้าน ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการ กกต. เปิดเผยถึงสถิติเรื่องร้องเรียนในการเลือกตั้ง อบต. ว่าล่าสุดมีเรื่องร้องเรียน จำนวน  268 เรื่อง เป็นเรื่องซื้อเสียงมากที่สุด นอกนั้นเป็นเรื่องอื่นๆ เช่น การปิดป้ายไม่ถูกขนาด ไม่ตรงสถานที่ ผู้ช่วยหาเสียงไม่ได้แจ้ง ซึ่งเรื่องเหล่านี้อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบคำร้อง สถานการณ์โดยทั่วไปถือว่าปกติค่อนข้างที่จะเรียบร้อย แต่เรื่องซื้อสิทธิขายเสียงนั้นยังคงมีอยู่ ซึ่งเราก็มีชุดเคลื่อนที่เร็วยังได้รับรายงานอยู่ตลอดเวลา

 

เมื่อถามว่ากรณี อบต.บ้านใหม่ จ.นนทบุรี มีผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิไปแล้วยังพบว่ามีการหาเสียง และผู้มีสิทธิลงคะแนนให้หมายเลขผู้สมัครคนนั้นอยู่ กกต.จะดำเนินการอย่างไร นายกิตติพงษ์กล่าวว่า หากผู้สมัครถูกถอนชื่อ ตามกฎหมายและระเบียบจะถือว่าผู้สมัครหมายเลขนั้นไม่มี เมื่อทำเครื่องหมายไปแล้วจะวินิจฉัยว่าเป็นบัตรเสีย เช่นเดียวกับผู้สมัครที่เสียชีวิตก่อนวันเลือกตั้งก็จะถือว่าหมายเลขนั้นไม่มี ยกเว้นเสียชีวิตในวันเลือกตั้ง หรือหลังวันเลือกตั้ง หมายเลขนั้นจะยังคงอยู่และเป็นคะแนนของเขาอยู่ นอกจากนั้น กกต.มีการส่งชุดสืบสวนสอบสวนส่วนกลางลงไปเก็บหลักฐานทั้งหมด ซึ่งจะมีการมาประมวลกันว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปอีกครั้งหนึ่ง

บทความน่าสนใจอื่นๆ

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง