รีเซต

รุดช่วยชาวเกษตรกรที่ทำนากว่า 17,000 ไร่ได้รับความเดือดร้อนจากผักตบชวา

รุดช่วยชาวเกษตรกรที่ทำนากว่า 17,000 ไร่ได้รับความเดือดร้อนจากผักตบชวา
77ข่าวเด็ด
29 กรกฎาคม 2563 ( 04:35 )
68
รุดช่วยชาวเกษตรกรที่ทำนากว่า 17,000 ไร่ได้รับความเดือดร้อนจากผักตบชวา

อุทัยธานี อบต.น้ำซึมรุดช่วยชาวเกษตรกรหลังจากพบว่ามีผักตบชวาลอยเกลื่อนหน้าคลองยางเพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น.นายนิวัฒน์ พุ่มมณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม เปิดเผยว่าที่บริเวณ หมู่ 1 ตำบลน้ำซึม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี หรือบริเวณคลองยาง ซึ่งเป็นคลองที่รับน้ำจากแม่น้ำสะแกกรังโดยคลองยางนั้นมีความยาว 8 กิโลเมตร ปากคอลงนั้นมีความกว้าง 400-500 เมตร และบริเวณท้ายคลองนั้นมีความกว้างประมาณ 300 เมตร พบว่าบริเวณหน้าคลองยางพบผักตบชวาเป็นจำนวนมากลอยเกลื่อน จึงได้คิดที่จะกำจัดผักตบชวาโดยชาวบ้านที่มีเรือหางยาวมาช่วยกันล้อมผักตบชวาทางองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม จัดสวรรค์ค่าน้ำมันที่ใช้ในเรือหางยาวและใช้รถแบ็คโฮจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีนำผักตบชวาขึ้นจากน้ำ โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึมให้การสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงในการกำจัดผักตบชวา โดยได้ทำการกำจัดผักตบชวามา 8 วันแล้ว

 

 

 

คลองยางหรือบึงทับแต้แห่งนี้ปมีชาวเกษตรกรที่อาศัยน้ำที่ใช้ในการเกษตรถึง 3 ตำบล คือ ตำบลน้ำซึม หมู่ 2 หมู่ 4 ตำบลท่าซุง หมู่2 หมู่ 8 และท้ายคลองคือตำบลหลุมเข้า หมู่1 หมู่ 2 รวมพื้นที่สองอำเภอ คืออำเภอเมืองและอำเภอหนองขาหย่างหรือ 3 ตำบล 5 หมู่บ้าน มีพี่น้องเกษตรกรที่ทำนาอยู่ 17,000 ไร่ ใช้น้ำคลองยางแห่งนี้จะได้รับความเดือดร้อนอย่างแน่นอน คือน้ำนั้นไม่ไหลเข้าคลองยางเพราะผักตบชาวนั้นอุดทางไหลของน้ำ ผักตบชวายังทำให้น้ำนั้นเน่าเสียเป็นมลพิษในน้ำรวมถึงนำดินเลนออกจากคลองเพื่อป้องกันคลองตื้นเขินด้วย จึงได้ร่วมมือกันไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านที่นำเรือหางยาวมามาและองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม และนายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี รวมถึงนายปภาวิชญ์ บุษวะดี สจ.เขต 1 อำเภอเมือง ได้ร่วมกันกำจัดผักตบชาวออกเพื่อช่วยเกษตรกรที่รอคอยน้ำทำการเกษตรรวมถึงประชาชนที่ใช้น้ำอุปโภคด้วย ทั้งนี้ยังมีทางวัดท่าซุงและโรงเรียนโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา นำเด็กนักเรียนมาช่วยกันเก็บผักตบชวานำมาทำปุ๋ยหมักเพื่อใช้ในวัดท่าซุงและโรงเรียนอีกด้วย

นายนิวัฒน์ พุ่มมณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม นั้นเผยอีกว่าในเดือนกรกฎาคม เป็นเดือนที่สำคัญคือวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมกันแสดงความจงรักภักดีโดยการกำจัดผักตบชวาในฐานะจิตอาสาคนหนึ่งซึ่งเป็นหน้าที่ของคนไทยที่จะต้องรับใช้ประชาชน

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม