รีเซต

6.7 ล้านคนเฮ จุติ คอนเฟิร์ม เงินเยียวยา 3 พันบาท กลุ่มเปราะบาง เข้าวันที่ 20 ก.ค.

6.7 ล้านคนเฮ จุติ คอนเฟิร์ม เงินเยียวยา 3 พันบาท กลุ่มเปราะบาง เข้าวันที่ 20 ก.ค.
มติชน
16 กรกฎาคม 2563 ( 15:29 )
97
6.7 ล้านคนเฮ จุติ คอนเฟิร์ม เงินเยียวยา 3 พันบาท กลุ่มเปราะบาง เข้าวันที่ 20 ก.ค.

6.7 ล้านคนเฮ จุติ คอนเฟิร์ม เงินเยียวยา 3 พันบาท กลุ่มเปราะบาง เข้าวันที่ 20 ก.ค.

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้ดำเนินโครงการมาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 รายละ 3,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ขณะนี้ได้รับการยืนยันจากกรมบัญชีกลางแล้ว จะเริ่มดำเนินการจ่ายเงินในวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคมนี้ โดยการจ่ายเงินจะเป็นการจ่ายครั้งเดียว 3,000 บาท ให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิทั้ง 3 กลุ่ม รวมทั้งสิ้น 6,781,881 ราย แบ่งเป็นเด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 1,394,756 ราย, ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ 4,056,596 ราย และคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ 1,330,529 ราย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง จะจ่ายตามช่องทางที่ได้รับสวัสดิการเดิม คือ บัญชีธนาคาร เงินจะเข้าวันที่ 20 กรกฎาคม และเงินสด จะได้หลังวันที่ 20 กรกฎาคม โดยมีเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นนำส่งถึงมือ อย่างไรก็ตาม หากถึงวันจ่ายเงินเยียวยาแล้วยังไม่ได้รับสิทธิ ประชาชนสามารถติดต่อสอบถาม และแจ้งตกหล่นการช่วยเหลือไปที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ทุกจังหวัด หรือ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300 บริการฟรี 24 ชั่วโมง

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง