ปราจีนบุรี พบผู้ป่วยโควิดเพิ่ม 1 ราย อายุ 73ปี กลุ่มคลัสเตอร์ศูนย์สงเคราะห์ผู้สูงอายุ

ปราจีนบุรี พบผู้ป่วยโควิดเพิ่ม 1 ราย อายุ 73ปี กลุ่มคลัสเตอร์ศูนย์สงเคราะห์ผู้สูงอายุ
มติชน
24 พฤษภาคม 2564 ( 22:09 )
7
ปราจีนบุรี พบผู้ป่วยโควิดเพิ่ม 1 ราย อายุ 73ปี กลุ่มคลัสเตอร์ศูนย์สงเคราะห์ผู้สูงอายุ

ปราจีนบุรี พบผู้ป่วยโควิดเพิ่ม 1 ราย เป็นผู้ป่วยสะสมในพื้นที่ 342 ราย เป็นกลุ่มคลัสเตอร์ผู้ป่วยมาจากศูนย์สงเคราะห์ผู้สูงอายุคามิลเลียม เพศ ชาย อายุ 73 ปี

 

 

วันนี้ 24 พฤษภาคม 2564 ผู้สื่อข่าว จ.ปราจีนบุรีรายงานว่า นายโชคชัย สาครพานิชนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ขอรายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอก เมษายน 2564 จังหวัดปราจีนบุรี ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. น. ส่งตรวจสะสมระลอก เมษายน 2564 จำนวน 137 ราย (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 53 ราย ตรวจคัดกรองเชิงรุก 84) รอผล 12 ราย รวมส่งตรวจระลอก เมษายน 2564 สะสมทั้งหมด 17,468 ราย วันนี้ จังหวัดปราจีนบุรี พบผู้ติดเชื้อ ระลอก เมษายน 2564 เพิ่ม จำนวน 1 ราย สะสมรวม 359 ราย รักษาอยู่โรงพยาบาล 105 ราย รักษาหายกลับบ้านเพิ่ม 6 ราย รวมรักษาหายกลับบ้านสะสม แล้ว 254 ราย

 

 

ได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทุกราย ผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงได้ติดตามตรวจหาเชื้อแล้ว จังหวัดปราจีนบุรี ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ Timelineเบื้องต้นและสถานที่เสี่ยงของผู้ติดเชื้อ รายใหม่ 1 ราย เป็นกลุ่มคลัสเตอร์ผู้ป่วยมาจากศูนย์สงเคราะห์ผู้สูงอายุคามิลเลียม เพศ ชาย อายุ 73 ปี

 

 

สำหรับสถานที่เสี่ยงทุกแห่งที่ปรากฎใน Timeline ของผู้ป่วย รายที่ 359 อ.ศรีมโหสถ เพศ

 

ชาย อายุ 73 ปี ที่พัก ม.2 ต.โคกปีบ เชื่อมโยงผู้ป่วยรายที่ 347 (ผู้ดูแล) 7-18 พ.ค.64 อยู่ที่พักตลอดเวลา มีเจ้าหน้าที่ดูแล 19 พ.ศ.64 ได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19เชิงรุกผลตรวจไม่พบเชื้อ 20-21 พ.ศ.64อยู่ที่พักตลอดเวลา มีเจ้าหน้าที่ดูแล 22 พ.ค.64 มีอาการไข้ ตรวจหาเชื้อโควัด-19 ครั้งที่ 2ประกาศ สถานที่เสี่ยงจังหวัดปราจีนบุรี 23 พ.ค.64 ตรวจพบติดเชื้อโควิด-19รักษาที่ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร

 

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าพนักงานควบคุมโรค ได้ให้คำแนะนำแก่ หน่วยงาน ร้านค้า สถานประกอบการ ในการทำความสะอาดสถานที่และอุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมปฏิบัติตามมาตรการ ในการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

 

 

หากผู้ใดสงสัยว่าสัมผัสกับผู้ติดเชื้อรายนี้ หรือไปสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19ขอให้สังเกตอาการตนเอง หากท่านหรือผู้ใกล้ชิดท่านมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ หายใจลำบาก ขอให้แจ้งผู้ใหญ่บ้าน กำนัน เจ้าหน้าที่ รพ.สต. หรือไปโรงพยาบาลใกล้บ้านพร้อมทั้งแจ้งประวัติเสี่ยง

 

 

จากสถานการณ์การติดเชื้อไซรัสโคโรนา 2019จังหวัดปราจีนบุรี พบว่า สาเหตุเกิดจากการรับประทานอาหารร่วมกัน ร่วมงานบวช งานเลี้ยงลังสรรค์ การไม่สวมหน้ากากอนามัยและการเดินทางไปสถานที่เสี่ยง นอกจากนี้ในการเฝ้าระวังควบคุมโรคได้มีการตรวจผู้สัมผัสเสี่ยงสูง รอบที่ 2 ยังพบมีการติดเชื้อ จึงขอความร่วมมือ ในการ งดรับประทานอาหารร่วมกัน ทั้งในที่ทำงาน และคนในบ้าน ให้เลือกรับประทานอาหาร จานเดียวหรือเป็นชุดสำหรับคนเดียว เว้นระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกจากบ้านหรือเมื่อมีการพูดคุยกัน

 

 

สอบถามหรือแจ้งข้อมูลได้ที่ ศูนย์ให้คำปรึกษา COVID-19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี โทร 09-0978-2567 ตลอด 24 ชม. หรือ โทร 0-3721-1626 ต่อ 120,108(ในเวลาราชการ)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง