รีเซต

จีนเดินหน้าปรับปรุง 'บริการภาครัฐ' สะดวก-เป็นมาตรฐานมากขึ้น

จีนเดินหน้าปรับปรุง 'บริการภาครัฐ' สะดวก-เป็นมาตรฐานมากขึ้น
Xinhua
3 มีนาคม 2565 ( 08:59 )
19
จีนเดินหน้าปรับปรุง 'บริการภาครัฐ' สะดวก-เป็นมาตรฐานมากขึ้น

ปักกิ่ง, 2 มี.ค. (ซินหัว) -- แนวปฏิบัติซึ่งเผยแพร่โดยคณะรัฐมนตรีของจีน ระบุว่าจีนจะเพิ่มประสิทธิภาพบริการของรัฐ โดยทำให้เป็นมาตรฐาน ใช้ทั่วไปตามปกติ และสะดวกสบายยิ่งขึ้น

 

แนวปฏิบัติกำหนดพันธกิจหลักด้านการเพิ่มประสิทธิภาพบริการของรัฐ เช่น กำหนดมาตรฐานสำหรับรายการงานบริการและการนำไปปฏิบัติ ปรับปรุงระบบที่ได้มาตราฐานสำหรับบริการต่างๆ เป็นต้น

 

แนวปฏิบัติระบุให้งานบริการหลายรายการ ให้บริการประชาชนอย่างเป็นปกติทั่วไป เช่น บริการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและการอนุมัติ บริการสถาบันคนกลาง และบริการออนไลน์ โดยกระตุ้นให้ปรับปรุงคุณภาพของบริการ ทั้งด้านความอัจฉริยะ ความตรงจุด และการปรับให้เข้ากับความต้องการเฉพาะ

 

แนวปฏิบัติยังเน้นเรื่องการเพิ่มขีดความสามารถระบบบริการของรัฐที่มีการบูรณาการเชื่อมโยงกันในระดับชาติ รวมถึงความสามารถในการแบ่งปันข้อมูล

 

การเพิ่มประสิทธิภาพบริการของรัฐอย่างต่อเนื่อง จะเอื้อต่อการดำเนินงานขององค์กรธุรกิจและความเป็นผู้ประกอบการของประชาชน เอื้อต่อวงจรทางเศรษฐกิจของประเทศ และช่วยบ่มเพาะรูปแบบใหม่ของการพัฒนา

การเพิ่มประสิทธิภาพบริการของรัฐยังเป็นความต้องการจากปัจจัยภายใน ในการสร้างรัฐบาลแบบมุ่งเน้นให้บริการและทำให้ประชาชนพึงพอใจ ตลอดจนการปรับปรุงระบบการบริหารและความสามารถในการบริหารของประเทศให้ทันสมัยยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง