TrueID

เช็กด่วน ! พื้นที่ "น้ำประปาไม่ไหล" 2 คืน 23-24 พ.ย. นี้

เช็กด่วน ! พื้นที่ "น้ำประปาไม่ไหล" 2 คืน 23-24 พ.ย. นี้
มติชน
22 พฤศจิกายน 2564 ( 17:51 )
53
เช็กด่วน ! พื้นที่ "น้ำประปาไม่ไหล" 2 คืน 23-24 พ.ย. นี้

ประกาศ “น้ำประปาไม่ไหล” การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้อง หยุดสูบจ่ายน้ำ สถานีสูบจ่ายน้ำลุมพินี เพื่อทดสอบระบบ สำหรับเตรียมความพร้อมการดำเนินการซ่อมอุโมงค์ส่งน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,800 มิลลิเมตร บริเวณโครงการก่อสร้างอาคารของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

 

ในคืนวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 21.00-23.59 น. ของวันรุ่งขึ้น (วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564) เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อน – น้ำประปาไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

 

เขตยานนาวา เขตบางคอแหลม
เขตสาทร เขตบางรัก
เขตปทุมวัน (เฉพาะ แขวงลุมพินี และ แขวงปทุมวัน)
เขตวัฒนา (เฉพาะ แขวงคลองเตยเหนือ)
เขตคลองเตย (เฉพาะ แขวงคลองเตย)

ประปาไหลอ่อน, น้ำประปาไม่ไหล, กปน., การประปานครหลวง ประปาไหลอ่อน, น้ำประปาไม่ไหล, กปน., การประปานครหลวง

 

 

คืนวันเดียวกัน (23 พฤศจิกายน 2564) กปน. มีความจำเป็นต้อง ปิดประตูน้ำท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800 มิลลิเมตร เพื่อดำเนินการตัดบรรจบท่อประธานที่วางใหม่ บริเวณถนนนครราชสีมา ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ “น้ำประปาไม่ไหล” ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

ถนนสุโขทัย ตั้งแต่ถนนสามเสน ถึงถนนพระรามที่ 5
ถนนราชวิถี ตั้งแต่ถนนสามเสน ถึงถนนพระรามที่ 5
ถนนศรีอยุธยา ตั้งแต่ถนนสามเสน ถึงถนนพระรามที่ 5
ถนนพิษณุโลก ตั้งแต่ถนนสามเสน ถึงถนนพระรามที่ 5
ถนนลูกหลวง ตั้งแต่ถนนสามเสน ถึงถนนพระรามที่ 5
ถนนสามเสน ตั้งแต่ถนนสุโขทัย ถึงถนนลูกหลวง
ถนนพระรามที่ 5 ตั้งแต่ถนนสุโขทัย ถึงถนนลูกหลวง
ถนนนครราชสีมา ตั้งแต่ถนนสุโขทัย ถึงถนนลูกหลวง
ถนนพิชัย ตั้งแต่ถนนสุโขทัย ถึงถนนราชวิถี
ถนนอู่ทองใน
ถนนราชดำเนินนอก ตั้งแต่ถนนอู่ทองใน ถึงถนนลูกหลวง

ประปาไหลอ่อน, น้ำประปาไม่ไหล, กปน., การประปานครหลวง ประปาไหลอ่อน, น้ำประปาไม่ไหล, กปน., การประปานครหลวง

 

และในคืนวันเดียวกัน (23 พฤศจิกายน 2564) กปน. มีความจำเป็นต้อง ปิดประตูน้ำท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,200 มิลลิเมตร เพื่อซ่อมท่อประธาน ที่แตกรั่ว บริเวณคลองหนองตระกร้า ถนนลาดกระบัง ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

 

ถนนลาดกระบัง – หลวงแพ่ง ตั้งแต่ สำนักงานเขตลาดกระบัง ถึง คลองพระยานาคราช
ถนนวัดศรีวารีน้อย ตั้งแต่ แยกตัดถนนลาดกระบัง ถึง แยกตัดถนนบางนา – ตราด
ถนนฉลองกรุง ตั้งแต่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถึง นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

ประปาไหลอ่อน, น้ำประปาไม่ไหล, กปน., การประปานครหลวง ประปาไหลอ่อน, น้ำประปาไม่ไหล, กปน., การประปานครหลวง

ในคืนวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 กปน. มีความจำเป็นต้อง ปิดประตูน้ำท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 600 มิลลิเมตร และ 1,000 มิลลิเมตร เพื่อซ่อมท่อประธาน ที่แตกรั่ว บริเวณถนนมีนพัฒนาตัดถนนเสรีไทย ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อน – “น้ำประปาไม่ไหล” ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

 

ถนนสีหบุรานุกิจ ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอยกลิ่นหอมรื่น ถึงซอยสีหบุรานุกิจ 14
ถนนมีนพัฒนา ตั้งแต่ถนนเสรีไทย ถึงคลองแสนแสบ
ถนนเสรีไทย ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอยเสรีไทย 9 ถึงซอยเสรีไทย 85
ถนนเสรีไทย ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอยเสรีไทย 4 ถึงซอยเสรีไทย 72
ถนนสวนสยาม ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอยสวนสยาม 9 ถึงซอยสวนสยาม 15
ถนนสวนสยาม ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอยสวนสยาม 22 ถึงซอยสวนสยาม 30
ซอยกาญจนาภิเษก 11/4 และ 11/5

ประปาไหลอ่อน, น้ำประปาไม่ไหล, กปน., การประปานครหลวง ประปาไหลอ่อน, น้ำประปาไม่ไหล, กปน., การประปานครหลวง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง