รีเซต

"อาหารไทย" สุดยอด Soft Power ช่วยฟื้นเศรษฐกิจ

"อาหารไทย" สุดยอด Soft Power ช่วยฟื้นเศรษฐกิจ
TNN ช่อง16
18 เมษายน 2566 ( 10:15 )
128
"อาหารไทย" สุดยอด Soft Power ช่วยฟื้นเศรษฐกิจ

Krungthai COMPASS ระบุว่า อาหารไทยจะเป็น Soft Power ที่สำคัญในการสร้างจุดขายให้กับประเทศและสร้างโอกาสในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย เนื่องจากอาหารไทยเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติ และไทยมีความได้เปรียบจากการเป็นผู้ผลิตและส่งออกอาหารเป็นอันดับ 15 ของโลก โดยในปี 2565 มูลค่าส่งออกอาหารของไทยอยู่ที่ประมาณ 1.4 ล้านล้านบาท

เฉพาะมูลค่าส่งออกสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับอาหารไทย ทั้งกลุ่มวัตถุดิบ เช่น เครื่องปรุงรส รวมถึงกลุ่มอาหารพร้อมปรุง อยู่ที่ประมาณ 161,100 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.5 ของการส่งออกอาหารไทยทั้งหมด นอกจากนี้สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านอาหารไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 

ซึ่งหากภาครัฐและภาคเอกชนร่วมมือกันผลักดันอาหารไทยเป็น Soft Power อย่างต่อเนื่อง คาดว่าในช่วงปี 2567-2573 จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มสะสมให้กับสินค้าส่งออกในกลุ่มอาหารไทย ทั้งกลุ่มวัตถุดิบ เช่น เครื่องปรุงรส และกลุ่มอาหารพร้อมปรุงได้ราว 75,800 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 5.4 ของมูลค่าการส่งออกอาหารทั้งหมด ส่วนภาคการท่องเที่ยว จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มสะสมได้ราว 206,000 ล้านบาท หรือ ประมาณร้อยละ 17.2 ของรายได้นักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมด

Krungthai COMPASS แนะนำว่า ภาครัฐควรเป็นแกนหลักในการโปรโมทอาหารไทยผ่านช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ ขณะที่ผู้ประกอบการไทยควรให้ความสำคัญกับมาตรฐานวัตถุดิบ รสชาติ ไปจนถึงการต่อยอดอาหารไทยไปสู่อาหารที่สอดรับกับเทรนด์อาหารแห่งอนาคต ซึ่งเป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและเป็นตลาดที่มีแนวโน้มเติบโต รวมทั้งการร่วมมือกันทั้งระบบ ตั้งแต่ผู้ประกอบการผลิตอาหาร และผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ที่มาข้อมูล : TNN ONLINE

ที่มาภาพ : TNN

ข่าวที่เกี่ยวข้อง