สมุทรสาครวันนี้ ติดเชื้อใหม่ลดเหลือ 53 ราย ติดเชื้อสะสม 15,624 ราย

สมุทรสาครวันนี้ ติดเชื้อใหม่ลดเหลือ 53 ราย ติดเชื้อสะสม 15,624 ราย
มติชน
13 กุมภาพันธ์ 2564 ( 09:02 )
13
สมุทรสาครวันนี้ ติดเชื้อใหม่ลดเหลือ 53 ราย ติดเชื้อสะสม 15,624 ราย

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ รายงานสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID 19) จ.สมุทรสาคร เมื่อเวลา 24.00 น.ของวันที่ 12 กุมภาพันธ์ จากข้อมูลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร พบผู้ป่วยรายใหม่ลดลงมาอยู่ที่ 53 ราย โดยพบผู้ติดเชื้อจากการตรวจค้นหาเชิงรุก 24 ราย จำแนกเป็นคนไทย 7 ราย และคนต่างชาติ 17 ราย ขณะที่พบจากการตรวจหาเชื้อในโรงพยาบาลอีก 29 ราย จำแนกเป็นคนไทย 13 ราย และคนต่างชาติ 16 ราย สำหรับผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมดมีจำนวน 15,624 ราย เป็นคนไทย (ทั้งจากการตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลและการค้นหาเชิงรุก) รวม 2,581 ราย และคนต่างชาติ (ทั้งจากการตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลและการค้นหาเชิงรุก) รวม 13,043 ราย

 

ส่วนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ณ ปัจจุบัน จำแนกเป็น คนไทยที่อยู่ในระหว่างการรักษา 271 ราย ต่างชาติ 393 ราย และผู้ที่อยู่ระหว่างการสังเกตอาการอีกรวม 2,050 ราย เป็นคนต่างชาติทั้งหมด ด้านผู้ที่รักษาหายจากโรงพยาบาลกับผู้ที่เฝ้าสังเกตอาการจนครบกำหนดแล้วไม่พบเชื้อสามารถกลับบ้านได้รวมทั้งหมด 12,904ราย นอกจากนี้ในส่วนของผู้เสียชีวิตยังคงที่ 6 ราย

 

สำหรับการค้นหาเชิงรุก ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ดำเนินการค้นหาเชิงรุกทั้งหมด 573 ราย ยอดสะสมจากการดำเนินการค้นหาเชิงรุกรวมจำนวนทั้งสิ้น 174,426 ราย ผลการตรวจแลป (12 ก.พ.64) จำนวน 1,712 ราย พบเชื้อ 24 ราย ยอดสะสมจากการตรวจแลปรวมจำนวนทั้งสิ้น 174,426 ราย ยอดสะสมผู้พบเชื้อรวมจำนวนทั้งสิ้น 13,249 ราย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง