รีเซต

สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดโมเดอร์นา รอบพิเศษ ฟรี!

สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดโมเดอร์นา รอบพิเศษ ฟรี!
TNN ช่อง16
20 มิถุนายน 2565 ( 14:49 )
616
สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดโมเดอร์นา รอบพิเศษ ฟรี!

วันนี้ (20 มิ.ย.65) สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน “โมเดอร์นา” (ฟรี) รอบพิเศษ เข็ม 2,3,4 สําหรับประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ให้บริการขนาดเต็มโดส (100 ไมโครกรัม) ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ

เงื่อนไขลงทะเบียนรับวัคซีน

เข็ม 2

- เคยได้รับซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม/แอสตร้าเซนเนก้า/ โมเดอร์นา เป็นเข็ม 1 ภายในวันที่ 20 พ.ค. 2565

เข็ม 3

- เคยได้รับซิโนแวค 2 เข็ม หรือ ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 20 พ.ค. 2565 

- เคยได้รับแอสตร้าเซนเนก้า ครบ 2 เข็ม โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 20 มี.ค. 2565 

เคยได้รับวัคซีนสูตรไขว้ ดังนี้

- ซิโนแวค+แอสตร้าเซนเนก้า หรือ ซิโนฟาร์ม+แอสตร้าเซนเนก้า 

- ซิโนแวค+โมเดอร์นา หรือ ซิโนฟาร์ม+โมเดอร์นา 

- แอสตร้าเซนเนก้านโมเดอร์นา โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 20 มี.ค. 2565

เข็ม 4

- เคยได้รับซิโนแวค 2 เข็ม หรือ ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม และได้รับแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็ม 3

หรือ เคยได้รับซิโนแวค 2 เข็ม หรือ ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม และได้รับโมเดอร์นาเป็นเข็ม 3 

- เคยได้รับซิโนฟาร์ม/ซิโนแวค เป็นเข็ม 1 และได้รับแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็ม 2 และ 3 

- เคยได้รับซิโนฟาร์ม/ซิโนแวค เป็นเข็ม 1 และได้รับแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็ม 2 และโมเดอร์นาเป็นเข็ม 3 

- เคยได้รับแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็ม 1,2 และโมเดอร์นาเป็นเข็ม 3 โดยฉีดเข็ม 3 ภายในวันที่ 20 ก.พ. 2565

ช่องทางลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน

วันที่ 20 มิ.ย. 2565 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็มจํานวน เลือกฉีดวัคซีนเข็ม 2,3,4 ในวันที่ 21-25 มิ.ย.2565 ลงทะเบียนทาง https://qsmi-booster.kcmh.or.th/

สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตึกราชูทิศ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ

หมายเหตุ

- กรุณาเลือกวันและเวลารับวัคซีน กดยืนยันจะขึ้นว่า บันทึกข้อมูลสําเร็จ ให้ถ่ายภาพหน้าจอไว้เป็นหลักฐาน 

- กรุณานํา บัตรประชาชน สมุดฝากครรภ์ ปากกา มาด้วยในวันนัดหมาย 

- สตรีมีครรภ์ต้องมีอายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ในการเข้ารับวัคซีน 

- กรุณามาตรงตามวันและเวลาที่ได้นัดหมาย หากไม่มาตามวันและเวลาที่ลงทะเบียนไว้จะถือว่าสละสิทธิ์ (รอบ 11.00 น. กรุณามาก่อนเวลา 11.45 น.)

อย่างไรก็ตาม สถานเสาวภา สภากาชาดไทย แจ้งด้วยว่า ล็อตของวัคซีนโมเดอร์นาที่ให้บริการนั้น เป็นช่วงขยายอายุวัคซีนที่ได้รับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

ข้อมูลจาก สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

ภาพจาก TNN ONLINE 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง