รีเซต

สมัครงานญี่ปุ่น กรมแรงงาน 2566 ทำงานต่างประเทศ ถูกกฎหมาย ฝึกงานเทคนิค IM Japan

สมัครงานญี่ปุ่น กรมแรงงาน 2566 ทำงานต่างประเทศ ถูกกฎหมาย ฝึกงานเทคนิค IM Japan
Ingonn
24 มกราคม 2566 ( 16:00 )
25.4K
สมัครงานญี่ปุ่น กรมแรงงาน 2566 ทำงานต่างประเทศ ถูกกฎหมาย ฝึกงานเทคนิค IM Japan

ทำงานญี่ปุ่น 2023 ต้องการทำงานต่างประเทศ ถูกกฎหมาย องค์กร IM Japan รับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น ปี 2566 คร้ังที่ 2 เปิดสอบช่วงวันที่ 16-31 มกราคม 2566 มีรายละเอียดในการสมัครงาน ทำงานประเทศญี่ปุ่นอย่างไรบ้าง เช็กที่นี่

 

สมัครงานญี่ปุ่น

หางานญี่ปุ่น กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน และองค์กรพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น (International Manpower Development Organization, Japan : IM Japan หรือเรียกโดยย่อว่า IM ประเทศญี่ปุ่น)  ประกาศเรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2566 คร้ังที่ 2 (เพศชาย) ศูนย์สอบจังหวัดลำปาง รับสมัครผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์บริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ E-Service เท่านั้น ที่เว็บไซต์ https://toea.doe.go.th ระหว่างวันที่ 16-31 มกราคม 2566 

 

 

สมัครงานญี่ปุ่น ตำแหน่งอะไร

ตำแหน่งงาน ผู้ฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิค ประเภทงานอุตสาหกรรมการผลิตและก่อสร้าง (อาทิ งานหล่อกลึงโลหะ งานปั๊มขึ้นรูปโล่หะ งานเชื่อม งานประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ งานบำรุงรักษาเครื่องจักร งานพ่นสี งานหล่อพลาสติก งานซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ งานแปรรูปอาหาร เป็นต้น)

 

คุณสมบัติของผู้สมัครไปทำงานญี่ปุ่น

 1. เพศชาย (ไม่มีการแปลงเพศสภาพ) อายุ 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (ณ วันสมัคร หรือเกิดระหว่างวันที่ 16 มกราคม 2536 ถึง 31 มกราคม 2548)
 2. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไม่จำกัดสาขาวิชา
 3. ความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร น้ำหนักได้สัดส่วนกับส่วนสูง สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
 4. พ้นภาระการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารแล้ว
 5. ไม่มีรอยสักบนร่างกายทั้งขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ หรือความผิดปกติทางร่างกาย
 6. ไม่มีความประพฤติเสียหายและไม่มีประวัติอาชญากรรม
 7. ไม่เป็นผู้ที่เคยไปฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคที่ประเทศญี่ปุ่นโดยใช้วีซ่า "Technical Intern" หรือเคยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นแบบมีทักษะ
 8. ไม่เป็นผู้ที่เคยทำงานหรือเข้าเมืองหรือพำนักอาศัยโดยผิดกฎหมายหรือเป็นผู้ต้องห้ามในการเข้าประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่น ๆ
 9. ไม่เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและถูกตัดสิทธิออกจากการฝึกอบรมก่อนเดินทางไปฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น สาเหตุเนื่องจากมีปัญหาด้านความประพฤติ
 10. ไม่เป็นผู้ที่เคยทำงานในประเทศญี่ปุ่นภายหลังจากสำเร็จการฝึกอบรมหรือสำเร็จการศึกษาในประเทศญี่ปุ่น
 11. สายตาปกติ (สายตาไม่สั้นระดับค่สายตาไม่เกิน 20/40 ไม่ยาว ไม่เอียง และตาไม่บอดสี)
 12. ไม่เป็นโรคต้องห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น ตามที่กระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการประเทศญี่ปุ่นกำหนด และไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานหรือโรคติดต่อตามที่กฎหมายการดูแลทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อและการป้องกันโรคติดเชื้อประเทศญี่ปุ่น เช่น โรคไวรัสตับอักเสบบี ซิฟิลิส วัณโรค โรคเอดส์ เป็นต้น
 13. ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากที่องค์กร IM Japan สนับสนุนระหว่างการฝึกอบรมในประเทศไทยและระหว่างการฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น

 

 

ขั้นตอนการสมัครงาน ประเทศญี่ปุ่น 2023

 1. สมัครสอบที่เว็บไซต์ http://toea.doe.go.th ลงทะเบียนระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนคนหางาน โดยสามารถสแกน QR Code ที่แนบท้ายประกาศเพื่อดูวิธีลงทะเบียนและรับสมัคร
 2. รับสมัครระหว่างวันที่ 16-31 มกราคม 2566 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 3. ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าสมัครใดๆ ทั้งสิ้น

 

หลักฐานและเอกสารที่จะต้องยื่นในการสมัคร

 1. รูปถ่ายสีหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน(ประเภทไฟล์ JPG ความละเอียด 60-100 KB)
 2. บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ ต้องชัดเจนและระบุวัน เดือน ปีเกิดให้ครบถ้วน หลักฐานการศึกษา และหลักฐานการพ้นภาระการรับราชการทหาร สด.8 ,  สด.43 หนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะ (รด.3,รด.5) (ประเภทไฟล์ JPG ความละเอียด60 - 100 KB)
 3. ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่าสุขภาพแข็งแรง สายตาปกติ (ระบุระดับค่าสายตาสั้นไม่เกิน20/40 ไม่ยาว ไม่เอียง และตาไม่บอดสี) (ประเภทไฟล์ JPG ความละเอียด 60 - 100 KB)
 4. การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร และถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ต้องอ่าน!

ประกาศรับสมัคร >>>https://drive.google.com/.../1sWq-p7p.../view...

วิธีการลงทะเบียนและสมัครออนไลน์ >>>https://drive.google.com/.../1he3URYWQ31q7eivzF1L70WV571n..

 

 

 

ข้อมูล IMthailand

 

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

ทุกประเด็นร้อนข่าวสาร สาระ ทันเหตุการณ์ พูดคุยกันได้ 24 ชม.

คลิกเลย >>> TrueID Community <<<

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง