รีเซต

เผยข้อตกลงใหม่ไทย-อิสราเอล กรณีลูกจ้างชั่วคราวภาคเกษตรในอิสราเอล

เผยข้อตกลงใหม่ไทย-อิสราเอล กรณีลูกจ้างชั่วคราวภาคเกษตรในอิสราเอล
มติชน
13 กรกฎาคม 2563 ( 17:02 )
114
เผยข้อตกลงใหม่ไทย-อิสราเอล กรณีลูกจ้างชั่วคราวภาคเกษตรในอิสราเอล

เผยข้อตกลงใหม่ไทย-อิสราเอล กรณีลูกจ้างชั่วคราวภาคเกษตรในอิสราเอล

ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคมที่ผ่านมาว่า สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอล ได้เผยแพร่รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานข้อตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งรัฐอิสราเอลและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับใหม่ ว่าด้วยเรื่องการจ้างแรงงานไทยทำงานชั่วคราวในภาคการเกษตรในรัฐอิสราเอล โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ กรุงเยรูซาเลม รัฐบาลอิสราเอลและรัฐบาลไทยได้ลงนามในข้อตกลงฉบับใหม่ว่าด้วยเรื่องการจ้างแรงงานไทยจำนวน 25,000 คนไปทำงานในภาคการเกษตรในประเทศอิสราเอล

2. ข้อตกลงฉบับนี้ เป็นไปตามข้อตกลงทวิภาคีฉบับแรก ที่ลงนามเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 เพื่อให้การว่าจ้างแรงงานไทยเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและโปร่งใส ข้อตกลงฉบับ พ.ศ. 2553 ได้กำหนดกระบวนการจ้างงานและป้องกันการกระทำ
ที่ผิดกฎหมาย เช่น การที่บริษัทจัดหางานเรียกเก็บเงินเป็นจำนวนมากจากแรงงานไทย

3. การลงนามในข้อตกลงทวิภาคีฉบับใหม่ เป็นเหตุการณ์สำคัญยิ่งของความร่วมมือระหว่างไทยและอิสราเอล นั่นคือเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ ภายใต้กรอบข้อตกลงนี้ แรงงานไทยหลายหมื่นคนได้ไปทำงานแล้วในประเทศอิสราเอล โดยเป็นไปตามการว่าจ้างงานที่ให้ความคุ้มครองและเคารพสิทธิของแรงงาน

4. อิสราเอลเป็นประเทศที่แรงงานไทยให้ความสนใจ เนื่องด้วยมีค่าจ้างที่ดึงดูด ทั้งยังมีการคุ้มครองสิทธิแรงงาน ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายอิสราเอล นอกจากนั้น เมื่อกลับมายังประเทศไทย แรงงานไทยยังสามารถนำความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรจากอิสราเอลมาปรับใช้ได้

5. แรงงานไทยในภาคการเกษตรของอิสราเอลมีความสำคัญยิ่งต่อเศรษฐกิจอิสราเอล ที่ต้องการแรงงานผู้มีความชำนาญด้านเกษตรกรรม หลายปีที่ผ่านมา การทำงานหนักและอุทิศตนของแรงงานไทยส่งผลเลิศต่อความสำเร็จทางการเกษตรของอิสราเอล
ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ในฐานะผู้นำด้านวิทยาการการเกษตร

เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย ดร. เมเอียร์ ชโลโม กล่าวในวันนี้ว่า

“ข้อตกลงนี้เป็นโครงการสำคัญของความร่วมมือระดับทวิภาคีระหว่างอิสราเอลและไทย ที่ผมมั่นใจว่าจะดำเนินต่อไปอีกเพื่อ

ความเจริญรุ่งเรืองของไทยและอิสราเอล ทั้งยังช่วยส่งเสริมการสร้างงาน โดยเฉพาะในขณะนี้ที่เศรษฐกิจไม่ค่อยจะดีนัก

เราขอขอบคุณกระทรวงแรงงานและรัฐบาลไทย ที่ช่วยให้การเจรจาหารือในหลายเดือนที่ผ่านมาเป็นไปด้วยดี แม้ว่าจะเผชิญกับ ความท้าทายในช่วงเวลาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ ก็ตาม”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง