ญี่ปุ่นพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อการเกษตรแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานในประเทศ

ญี่ปุ่นพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อการเกษตรแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานในประเทศ
TNN ช่อง16
23 กันยายน 2564 ( 23:59 )
29
ญี่ปุ่นพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อการเกษตรแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานในประเทศ

AGRIST บริษัทสตาร์ทอัพเดทด้านเทคโนโลยีการเกษตรพัฒนาหุ่นยนต์อัตโนมัติเพื่อใช้ทำงานในฟาร์มปลูกผักแบบเรือนกระจกโดยเฉพาะเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคการเกษตรของประเทศญี่ปุ่นและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำการเกษตรสมัยที่ใช้เทคโนโลยีควบคุมกระบวนการในการปลูกพืชสามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้มากขึ้นหลายเท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการทำเกษตรแบบเดิมโดยใช้พื้นที่ขนาดเท่ากัน


บริษัทได้ทำการทดสอบหุ่นยนต์อัตโนมัติเก็บพริกหยวกในฟาร์มเกษตรแบบเรือนกระจกแห่งหนึ่งบริเวณเมืองชินโตมิ จังหวัดมิยาซากิ โดยร่วมมือกับเกษตรกรในท้องถิ่นที่มีความสนใจในการทำการเกษตรรูปแบบใหม่ หุ่นยนต์สามารถทำงานต่อเนื่องได้ประมาณ 4 ชั่วโมงต่อการชาร์จพลังงานไฟฟ้าหนึ่งครั้ง หุ่นยนต์เคลื่อนที่ด้วยสายเคเบิลลวดที่ถูกขึงภายในเรือนกระจกทำให้หุ่นยนต์มีจุดเด่นแตกต่างจากหุ่นยนต์ทั่วไปที่ต้องใช้ล้อหรือระบบขับเคลื่อนที่มีความซับซ้อนมากกว่า


หุ่นยนต์อัตโนมัติติดตั้งระบบปัญญาประดิษฐ์สามารถเก็บพริกหยวกได้ด้วยความเร็ว 28 วินาที ต่อครั้ง หุ่นยนต์จะทำการเลือกเก็บพริกหยวกโดยพิจารณาจากขนาดและสีของพริกหยวก รวมไปถึงตัดก้านส่วนเกินของผลพริกหยวกออก การทำงานทุกอย่างเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติร่วมกับระบบปัญญาประดิษฐ์ เนื่องจากหุ่นยนต์เคลื่อนที่ด้วยสายเคเบิลลวดที่ถูกขึงภายในเรือนกระจกทำให้พื้นดินบริเวณแปลงเพาะปลูกพริกหยวกไม่ถูกย่ำโดยมนุษย์ลดปัญหาเรื่องโคลนสิ่งสกปรกความเสียหายของรากและลำต้นพริกหยวก


ประเทศญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับการพัฒนาหุ่นยนต์ทดแทนแรงงานที่เป็นมนุษย์ เนื่องจากประเทศประสบปัญหาด้านโครงสร้างประชากรที่ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยมีการประมาณการว่าภายในปี 2024 ประชากรญี่ปุ่น 1 ใน 3 มีอายุมากกว่า 65 ปี ยิ่งไปกว่านั้นภายในปี 2065 จำนวนประชากรญี่ปุ่นจะลดจำนวนลงเหลือเพียง 88 ล้านคน จากจำนวนประชากร 126 ล้านคนในปี 2020 ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อภาคการเกษตรที่ต้องใช้แรงงานจำนวนมาก

แหล่งที่มา designboom.com , agrist.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง