รีเซต

รถจักรเก็บเกี่ยว 'ฝ้าย' ม้วนกลมในซินเจียง

รถจักรเก็บเกี่ยว 'ฝ้าย' ม้วนกลมในซินเจียง
Xinhua
14 พฤศจิกายน 2565 ( 11:32 )
33
รถจักรเก็บเกี่ยว 'ฝ้าย' ม้วนกลมในซินเจียง

ซาหย่า, 14 พ.ย. (ซินหัว) -- ทิวทัศน์ไร่ฝ้ายยามถูกเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องจักรในอำเภอซาหย่า เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ซึ่งจัดเป็นฐานผลิตฝ้ายคุณภาพชั้นนำ

การเก็บเกี่ยวฝ้ายของอำเภอซาหย่าใกล้จะสิ้นสุดลงแล้ว หลังจากมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากไร่ฝ้าย 1.706 ล้านหมู่ (ราว 710,833 ไร่) เมื่อนับถึงวันศุกร์ (11 พ.ย.) ที่ผ่านมา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง