'ภูเก็ต' ยกระดับมาตรการ ผู้เดินทางมาจาก 76 จว.ต้องฉีดวัคซีนแล้ว มีผลตรวจหาเชื้อโควิด เริ่ม 20 ก.ค.นี้

'ภูเก็ต' ยกระดับมาตรการ ผู้เดินทางมาจาก 76 จว.ต้องฉีดวัคซีนแล้ว มีผลตรวจหาเชื้อโควิด เริ่ม 20 ก.ค.นี้
มติชน
18 กรกฎาคม 2564 ( 23:10 )
10
'ภูเก็ต' ยกระดับมาตรการ ผู้เดินทางมาจาก 76 จว.ต้องฉีดวัคซีนแล้ว มีผลตรวจหาเชื้อโควิด เริ่ม 20 ก.ค.นี้

 

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์ข้อมูลโควิดจังหวัดภูเก็ต ระบุกรณี จ.ภูเก็ต เตรียมยกระดับมาตรการตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป โดยมีสาระสำคัญของมาตรการดังนี้

 

 

1.ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จำนวน 13 จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุดจำนวน 53 จังหวัดและพื้นที่ควบคุมจำนวน 10 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 76 จังหวัด การเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรค covid 19 ชนิดซิโนแวค, ซิโนฟาร์ม ครบ 2 เข็มหรือได้รับวัคซีนชนิดแอสตร้าเซนเนก้า, ไฟเซอร์, โมเดอร์นา, จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน จำนวน 1 เข็มมาแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือเป็นผู้ที่หายจากอาการป่วยด้วยโรค covid 19 มาแล้วไม่เกิน 90 วัน และต้องได้รับการตรวจหาเชื้อ covid 19 ด้วยวิธีการ rt-pcr หรือวิธีการ Antigen test ไม่เกิน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับการตรวจ ยกเว้นเด็กอายุตั้งแต่ 6 ปีจนถึงผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีที่ไม่อยู่ในเกณฑ์การได้รับวัคซีนและเดินทางมาพร้อมกับผู้ปกครองหรือผู้ดูแล ให้มีการตรวจหาเชื้อ covid 19 ด้วยวิธีการ rt-pcr หรือวิธีการ Antigen test ไม่เกิน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับการตรวจ

 

 

2.ห้ามบุคคลและยานพาหนะทุกประเภทเข้าจังหวัดภูเก็ตผ่านด่านทางบกท่าฉัตรไชย ระหว่างเวลา 23.00-04.00 น.ของวันรุ่งขึ้น โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

 

 

3.ห้ามมิให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหาร และพนักงานส่วนท้องถิ่นพนักงานราชการ ลูกจ้างส่วนราชการ เดินทางออกนอกเขตพื้นที่ จ.ภูเก็ต ยกเว้นมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนและต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา

 

 

4.ห้ามจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของบุคคลซึ่งมีจำนวนรวมกันมากกว่า 150 คน

 

 

5.ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่ไม่ได้ประกอบกิจการเป็นสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ให้บริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านได้ภายในเวลาที่กำหนด โดยให้มีการจำหน่ายและบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้านได้ไม่เกินเวลา 21.00 น.

 

 

6.ร้านสะดวกซื้อ Supermarket ให้เปิดดำเนินการได้ เปิดตั้งแต่เวลา 04.00-23.00 น.

 

 

ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

บทความน่าสนใจอื่นๆ

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง