TrueID

รฟท. เปิดวิ่งรถไฟขบวนพิเศษ ขนส่งผลไม้เส้นทางภาคใต้ แก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาด ช่วยเกษตรกร

รฟท. เปิดวิ่งรถไฟขบวนพิเศษ ขนส่งผลไม้เส้นทางภาคใต้ แก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาด ช่วยเกษตรกร
ข่าวสด
27 สิงหาคม 2564 ( 13:32 )
19
รฟท. เปิดวิ่งรถไฟขบวนพิเศษ ขนส่งผลไม้เส้นทางภาคใต้ แก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาด ช่วยเกษตรกร

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การรถไฟฯ ได้เปิดเดินรถขบวนพิเศษนำร่องขนส่งสินค้าประเภทหีบห่อเส้นทางภาคใต้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าให้แก่เกษตรกรและประชาชนในช่วงมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา (โควิด-19) รวมถึงรองรับผลผลิตทางเกษตรที่จะออกมาจำนวนมากในช่วงฤดูกาลนี้ ให้สามารถขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย โดยการรถไฟฯ จะเปิดให้บริการรถขบวนพิเศษ แบบวันเว้นวัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 ส.ค.- 1 ต.ค. 2564 มีรายละเอียด ดังนี้

 

 

เที่ยวไป
เริ่มวันที่ 26, 28, 30 ส.ค. และวันที่ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 ก.ย. 2564
- ขบวนรถด่วนที่ 985 กรุงเทพฯ-สุไหงโกลก ออกจากกรุงเทพ เวลา 12.00 น. ถึงสุไหงโกลก เวลา 12.10 น. (วันรุ่งขึ้น)

 

 

เที่ยวกลับ
เริ่มวันที่ 28, 30 ส.ค. วันที่ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 ก.ย. และวันที่ 1 ต.ค. 2564
- ขบวนรถด่วนที่ 986 สุไหงโกลก-กรุงเทพฯ ออกจากสุไหงโกลก เวลา 11.40 น. ถึงกรุงเทพ เวลา 13.00 น. (วันรุ่งขึ้น)

 

 

ทั้งนี้ ขบวนรถขนส่งสินค้าจะให้บริการรับ-ส่งสินค้าตามสถานีรายทาง จำนวน 33 สถานี ประกอบด้วย กรุงเทพ สามเสน ชุมทางบางซื่อ บางบำหรุ ศาลายา นครปฐม บ้านโป่ง โพธาราม ราชบุรี เพชรบุรี หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สวี หลังสวน ไชยา สุราษฎร์ธานี นาสาร บ้านส้อง คลองจันดี ชุมทางทุ่งสง ชะอวด พัทลุง ชุมทางหาดใหญ่ จะนะ เทพา ปัตตานี ยะลา รือเสาะ ตันหยงมัส สุไหงปาดี และสุไหงโกลก

 

 

 

 

นายนิรุฒ กล่าวว่า การรถไฟฯ พร้อมพิจารณาเปิดให้บริการเดินรถขบวนพิเศษรับ-ส่งสินค้าเพิ่มขึ้น รวมทั้งขยายการขนส่งสินค้าไปยังภูมิภาคอื่น เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและเกษตรกร รวมถึงช่วยสนับสนุนการเชื่อมโยงสินค้าเกษตรจากผู้ผลิต และตลาดกลางสินค้าเกษตร ไปถึงมือผู้บริโภค ร้านค้า โรงแรม ร้านอาหาร และเครือข่ายตลาดกลางโดยตรง เป็นการช่วยระบายผลผลิตไม่เกิดปัญหาล้นตลาด และราคาตกต่ำ ตลอดจนเป็นการช่วยกระจายรายได้ลงสู่ชุมชน ทำให้เศรษฐกิจฐานรากเกิดความเข้มแข็ง

ผู้สนใจใช้บ

 

ริการขนส่งสินค้าโดยขบวนรถพิเศษ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง