สมุทรสาครเปิดครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย 7-17 พ.ค.

สมุทรสาครเปิดครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย 7-17 พ.ค.
มติชน
8 พฤษภาคม 2563 ( 13:18 )
176
สมุทรสาครเปิดครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย 7-17 พ.ค.

 

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 8 พฤษภาคม ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ศักดิ์ชัย ลิ้มทองกุล ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นางชุติพร วิจิตรแสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัด คณะผู้บริหารสภากาชาดไทย และผู้มีเกียรติเข้าร่วม ในการนี้ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ศักดิ์ชัย ลิ้มทองกุล ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ได้ทำพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้สภากาชาดไทยจัดตั้ง ครัวพระราชทาน ฯ ขึ้น

 

จากนั้นได้มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิต ฝ่าวิกฤต covid-19 และอาหารปรุงสุกแก่ประชาชน ณ สำนักงานเหล่ากาชาดสมุทรสาคร จำนวน 100 ชุด และอีก 1,100 จะนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนในชุมชนบางหญ้าแพรก ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมือง ตลอดจนประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบนและอำเภอบ้านแพ้ว สร้างความปลาบปลื้มและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแก่ประชาชนที่ได้รับอาหารพระราชทานในครั้งนี้

 

ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัส โคโรน่า 2019 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้จัดตั้ง ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ณ สำนักงานเหล่ากาชาดสมุทรสาคร

 

โดยสภากาชาดไทยได้ขอพระราชทานจัดตั้งโรงครัวพระราชทานขึ้น ระหว่างวันที่ 7-17 พฤษภาคม 2563 เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่สำหรับนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีทั้งประชาชนคนไทยและแรงงานข้ามชาติ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส โคโรน่า 2019 ซึ่งสภากาชาดไทยปฏิบัติตามหลักการกาชาดสากล ด้านมนุษยธรรม ให้ความช่วยเหลือโดยไม่เลือกชาติ ชั้น วรรณะ

 

ในโอกาสที่จังหวัดสมุทรสาครได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินการจัดตั้งครัวพระราชทานเป็นแห่งแรกของประเทศไทยนั้น ก็ได้รับเกียรติจากหม่อมหลวงศิริเฉลิม สวัสดิวัตน์ หรือ หมึกแดง มาทำผัดกระเพรารวมมิตร หมู-หมึก-กุ้ง พร้อมไข่ต้ม แจกจ่ายให้แก่ผู้ที่ได้รับอาหารพระราชทานในครั้งนี้ด้วย

 

 

สำหรับอาหารปรุงสุกจากครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย จะแจกจ่ายไปยังประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร วันละ 1,200 – 1,400 ชุด โดยจะคำนึงถึงการเป็นต้นแบบที่ดีด้านการจัดการครัวที่เน้นความสะอาด มีการจัดการสุขาภิบาลที่ได้มาตรฐาน มีเมนูอาหารที่สด สะอาด บุคลากรที่เตรียมเครื่องปรุงจะแต่งกายตามมาตรฐานคือ สวมหมวกคลุมผม ใส่ผ้ากันเปื้อน สวมหน้ากากอนามัย และสวมถุงมือ รวมถึงการแจกจ่ายก็ดำเนินการจัดระเบียบการรักษาระยะห่างทางสังคม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ด้วยและนับตั้งแต่เกิดสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัส โคโรน่า 2019 สภากาชาดไทยได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบดังกล่าวมาโดยตลอด

 

ทั้งด้านการแพทย์และสาธารณสุข ที่ให้การดูและรักษาผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อ การบรรเทาทุกข์ผู้ได้รับผลกระทบทั้งในเรื่องของการเป็นผู้กักกันตนเอง หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจ โดยได้ประสานความร่วมมือกับเหล่ากาชาดจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศในการมอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤต covid-19 ไปแล้วกว่า 95,724 ชุด คิดเป็นมูลค่า 63,177,840 บาท มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า 10 ล้านชิ้น สำหรับประชาชนใช้สวมป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ และจัดตั้งครัวเคลื่อนที่ตามสถานีกาชาดต่าง ๆ เพื่อปรุงอาหารสุก ใหม่ สำหรับแจกจ่ายแก่ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

 

ทั้งนี้ สภากาชาดไทย ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุน จัดซื้อชุดธารน้ำใจกู้ชีวิต ฯ และหน้ากากอนามัยแบบผ้า โดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักสีลม ชื่อบัญชี “สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ” ประเภทบัญชี “กระแสรายวัน” เลขที่ 001-1-34567-0 โดยสามารถขอรับใบเสร็จรับเงินเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีได้ที่ donation@redcross.or.th พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ในการจัดส่งใบเสร็จ และเบอร์โทรศัพท์ แนบหลักฐานการโอนเงิน พร้อมระบุ “เพื่อช่วยเหลือสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย” ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมที่ เฟซบุ๊ก The Thai Red Cross Society

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง