รีเซต

ชาวนาหูหนาน สูบฉีดน้ำ-ขุดลอกคู สู้ภัยแล้ง

ชาวนาหูหนาน สูบฉีดน้ำ-ขุดลอกคู สู้ภัยแล้ง
Xinhua
16 กันยายน 2565 ( 10:38 )
17
ชาวนาหูหนาน สูบฉีดน้ำ-ขุดลอกคู สู้ภัยแล้ง

เซียงถาน, 15 ก.ย. (ซินหัว) -- ชาวบ้านเขตอวี่หู เมืองเซียงถาน มณฑลหูหนานทางตอนกลางของจีน ซึ่งได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิอากาศพุ่งสูงและฝนตกน้อย ดำเนินมาตรการชลประทานเพื่อรักษาผลผลิตทางการเกษตร เช่น สูบน้ำจากแหล่งน้ำใกล้เคียง ขนส่งและฉีดพ่นน้ำจากรถบรรทุก และขุดลอกทางน้ำ เพื่อต่อสู้กับภัยแล้งในพื้นที่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง