รีเซต

"บิ๊กตู่" นำทีมคณะรัฐมนตรี ขึ้นเวที "ถามมา-ตอบไป เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม"

"บิ๊กตู่" นำทีมคณะรัฐมนตรี ขึ้นเวที "ถามมา-ตอบไป เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม"
มติชน
8 พฤษภาคม 2565 ( 18:01 )
33
"บิ๊กตู่" นำทีมคณะรัฐมนตรี ขึ้นเวที "ถามมา-ตอบไป เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม"

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมศิษย์เก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการร่วมสถาบันภาคเอกชน 3 สถาบัน(กกร.) จัดเสวนา”ถามมา-ตอบไป เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม” ที่รอยัล พารากอนฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยวันเปิดงาน 19 พฤษภาคม

 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดงานและปาฐกถาพิเศษ “อดีต ปัจจุบัน อนาคต ของประเทศไทยที่ดีขึ้นกว่าเดิม ” จากนี้เป็นการเสวนาของรัฐมนตรี และผู้บริหารระดับสูงภาคเอกชน โดยช่วงเช้าเป็น เสวนาหัวข้อ “มองเศรษฐกิจโลก สะท้อนเศรษฐกิจไทย” โดย นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ธปท. รศ. ดร.สมประวิณ มันประเสริฐ รองผู้จัดการใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงาน EIC

 

ในส่วนเสวนาช่วงบ่าย หัวข้อ “ประเทศไทยก้าวต่อไปอย่างไร” ประเด็น “การดำเนินการในภาคการผลิตและบริการ การปรับตัวรองรับวิกฤตที่เกิดขึ้น และการวางรากฐานการเปลี่ยนแปลงในอนาคต” โดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. มล.ชโยทิต กฤดากร ผู้แทนการค้าไทย นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)คุณอุกฤษ อุณหเลขกะ Start up: ผู้ก่อตั้ง Ricult Farmer

 

เสวนาอีกหัวข้อ ประเด็น “โครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาพื้นที่ และการวางรากฐาน การพัฒนาในอนาคต” โดยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบาย เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง (เคเคทีที) จำกัด

 

สำหรับวันที่ 20 พฤษภาคม นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษ “กฎหมายทันสมัย ระบบราชการทันโลก แก้คอรัปชั่นทันที” จากนั้นเป็นการเสวนาหัวข้อ “สิ่งแวดล้อมยั่งยืน” โดยนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศ.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) 3. นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ SCG นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ตามด้วยเสวนา “ดูแลทุกวัย ให้โอกาสทุกชีวิต” (สาธารณสุข การศึกษา และการบริการภาครัฐ) โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

 

ตามด้วยเสวนา”ลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับสวัสดิการ” (หนี้ครัวเรือน แรงงาน) โดย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง นายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ธปท.)

 

ตบท้ายด้วยเสวนา”ประเทศไทยยั่งยืน: มุมมองความหวังคนไทย”โดยนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายปิยะชาติ อิศรภักดี (CEO BRANDi) ผศ. ดร.เอกก์ ภทรธนกุล คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

แหล่งข่าวระบุในงานนี้ จะได้รับฟังในประเด็นที่รัฐบาลได้ดำเนินการ รวมถึงรับฟังข้อเสนอแนะ ถึงทิศทางการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมประเทศให้เดินทาง ถือเป็นงานที่จะได้รับฟังการทำงานของคณะรัฐมนตรีครั้งแรก

 

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ที่มาของการจัดเสวนา”ถามมา-ตอบไป เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม “ที่ รอยัล พารากอนฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ในวันที่ 19-20 พฤษภาคมนี้ นั้น เพื่อให้เชื่อมโยงการเข้าถึงของภาครัฐและภาคเอกชน ถึงประชาชน ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ารับฟังประมาณ 700 คน และมีการถ่ายสดชมผ่านไลฟ์เฟซบุ๊กทั่วประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารในแต่ละจังหวัด นักธุรกิจรุ่นใหม่ และประชาชนที่สนใจได้รับฟัง ตัวแทนจากรัฐบาล ตัวแทนจากนักวิชาการ ภาคเอกชน ซึ่งพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เองก็ให้ความสำคัญต่อการฟังความเห็นจากทุกฝ่าย ทั้งนี้ เจตนารมย์ของหอการค้า และกกร. ต้องการเห็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มีการกำหนดแผนงานและแนวทางที่ชัดเจน และ ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ

 

” ในภาคเอกชนเราก็เสนอรัฐมาตลอด ในการยกเลิกไทยแลนด์พาส เพื่อให้เกิดการเดินทางของนักธุรกิจ นักลงทุน และนักท่องเที่ยวต่างชาติ อีกทั้งเป็นส่วนสำคัญที่จะผลักดันการดึงผู้เชี่ยวชาญและแรงงานระดับผู้บริหารเข้าไทยได้มากขึ้น ตอนนี้ต้องมองไปข้างหน้า อะไรผ่อนปรนต้องเร่งผ่อนปรน รัฐบาลต้องใจกว้างที่จะรับฟังเสียงสะท้อนจากทุกส่วน การสัมมนาแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้น ถือเป็นเวทีที่มีทุกภาคส่วนและแขนงอาชีพในการขับเคลื่อนขึ้นเวทีได้จำนวนมาก และเชื่อว่าหลังการสัมมนาจะเกิดความคืบหน้าอีกหลายเรื่อง ” นายสนั่น กล่าว

บทความน่าสนใจอื่นๆ

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง