รีเซต

จีน-นิวซีแลนด์ เดินหน้าความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์

จีน-นิวซีแลนด์ เดินหน้าความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์
Xinhua
31 พฤษภาคม 2566 ( 16:00 )
51
จีน-นิวซีแลนด์ เดินหน้าความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์

เวลลิงตัน, 31 พ.ค. (ซินหัว) -- เมื่อวันอังคาร (30 พ.ค.) คณะเจ้าหน้าที่รัฐด้านวิทยาศาสตร์ของจีนและนิวซีแลนด์ ได้ร่วมกันหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงเวลลิงตันของนิวซีแลนด์หวังจื้อกาง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีน และอายีชา เวอร์รัลล์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการวิจัย วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรมของนิวซีแลนด์ ร่วมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมจีน-นิวซีแลนด์ ว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 6รัฐมนตรีทั้งสองได้หารือการลงนามแผนความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะ 5 ปีข้างหน้า และกำหนดลำดับความสำคัญของการทำงานร่วมกันอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น โดยหวังกล่าวว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นความร่วมมือที่สำคัญด้านหนึ่งระหว่างจีนและนิวซีแลนด์หวังระบุว่าจีนจะทำงานร่วมกับนิวซีแลนด์เพื่อเพิ่มการสนับสนุนแก่มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย ผู้ประกอบการ และนักวิจัยของทั้งสองประเทศ เพื่อดำเนินความร่วมมือด้านนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงสร้างสภาพแวดล้อมอันเกื้อหนุนความร่วมมือ ซึ่งจะช่วยเพิ่มแนวทางรับมือความท้าทายร่วมกันของโลกด้านเวอร์รัลล์กล่าวว่าจีนเป็นหุ้นส่วนด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมที่สำคัญของนิวซีแลนด์ ทั้งสองฝ่ายต่างสนใจการวิจัยอาหาร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โดยคณะนักวิทยาศาสตร์ของจีนและนิวซีแลนด์ร่วมมือกันมานานกว่า 40 ปีแล้วอนึ่ง รัฐมนตรีทั้งสองได้เยี่ยมชมสถาบันวิจัยการแพทย์มาลากัน หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมข้างต้น 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง