รีเซต

สั่งแต่งตั้ง ผบ.เหตุการณ์ท่าอากาศยานทั่วราชอาณาจักร

สั่งแต่งตั้ง ผบ.เหตุการณ์ท่าอากาศยานทั่วราชอาณาจักร
TNN ช่อง16
10 เมษายน 2563 ( 19:14 )
130
1
สั่งแต่งตั้ง ผบ.เหตุการณ์ท่าอากาศยานทั่วราชอาณาจักร

วันนี้( 10 เม.ย.63) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและรมว.กลาโหม มีคำสั่งแต่งตั้งผู้บัญชาเหตุการณ์ ณ ท่าอากาศยานทั่วราชอาณาจักร ว่า ตามที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ 25 มี.ค. 2563 แล้วนั้น

เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ ท่าอากาศยานทั่วราชอาณาจักร เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 สรรคสอง แห่งพ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 นายกรัฐมนตรี จึงมีคำสั่งให้กองบัญชาการกองทัพไทย แต่งตั้งผู้บัญชาการเหตุการณ์ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองและแต่งตั้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ และท่าอากาศยานในจังหวัดของตน เพื่อบังคับบัญชาและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ณ ท่าอากาศยาน รวมทั้งดำเนินการอื่นๆ ตามที่นายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

 

 

 

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง