รีเซต

NEX จับมือ Dayun ร่วมพัฒนาเชิงกลยุทธ์ผลิต-ประกอบรถไฟฟ้าขนาดเล็ก

NEX จับมือ Dayun ร่วมพัฒนาเชิงกลยุทธ์ผลิต-ประกอบรถไฟฟ้าขนาดเล็ก
ทันหุ้น
23 พฤษภาคม 2567 ( 09:30 )
5
NEX จับมือ Dayun ร่วมพัฒนาเชิงกลยุทธ์ผลิต-ประกอบรถไฟฟ้าขนาดเล็ก

#NEX #ทันหุ้น-บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด(มหาชน) หรือ NEX แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2567 บริษัท และ Dayun Automobile Co., Ltd หรือ Dayun ได้ร่วมกันลงนามสัญญาร่วมพัฒนาในเชิงกลยุทธ์เพื่อผลิต และประกอบรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กในประเทศไทย  (Strategic Cooperation Agreement หรือ “SCA”) โดยขั้นต้นบริษัทจะนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กรุ่น Yuehu เพื่อจัดจำหน่าย และศึกษาตลาดร่วมกัน เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตและประกอบรถยนต์ดังกล่าวในประเทศไทยให้เป็นฐานในการผลิตสำหรับพวงมาลัยขวาในลำดับถัดไป

 

การลงนามใน SCA นี้เป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทฯ และเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของภาครัฐที่มุ่งเน้นสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพื่อลดการปล่อยคาร์บอน ตามการประชุม COP27 ที่ประเทศไทยได้ประกาศเจตนารมณ์โดยตั้งเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ภายในปี ค.ศ. 2050 และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ภายในปี ค.ศ. 2065 

 

โดยปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการพิจารณาเพื่อขอการสนับสนุนของรัฐผ่านมาตรการ EV 3.5 เพิ่มเติม เพื่อให้สามารถจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก Yuehu ได้ในราคาที่ต่ำกว่า 490,000 บาท มุ่งเน้นการทำตลาดในกลุ่ม Eco Car ซึ่งมียอดจดทะเบียนประมาณ 100,000 คันต่อปี ทั้งนี้หากมีการศึกษารายละเอียดในการลงทุนพร้อมทั้งมีความชัดเจนในรายละเอียดเพิ่มเติม จะดำเนินการขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อไป

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง