รีเซต

'เซี่ยงไฮ้' หวนเปิดบริการขนส่งสาธารณะข้ามเขตบางส่วน

'เซี่ยงไฮ้' หวนเปิดบริการขนส่งสาธารณะข้ามเขตบางส่วน
Xinhua Thai
23 พฤษภาคม 2565 ( 11:53 )
27
'เซี่ยงไฮ้' หวนเปิดบริการขนส่งสาธารณะข้ามเขตบางส่วน

เซี่ยงไฮ้, 23 พ.ค. (ซินหัว) -- เมื่อวันอาทิตย์ (22 พ.ค) เทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ทางตะวันออกของจีนเริ่มกลับมาเปิดให้บริการขนส่งสาธารณะข้ามเขตบางส่วนแล้ว ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามฟื้นฟูระบบขนส่งมวลชนอย่างค่อยเป็นค่อยไปของเซี่ยงไฮ้

 

รายงานระบุว่ารถไฟใต้ดินสายหลัก 4 สาย ได้แก่ สายที่ 3, 6, 10 และ 16 ได้กลับมาเปิดดำเนินการอีกครั้งเมื่อวันอาทิตย์ (22 พ.ค.) ซึ่งจะวิ่งให้บริการตั้งแต่เวลา 07.00-20.00 น. ในระยะเวลาห่างกัน 20 นาที ขณะเส้นทางรถโดยสารประจำทางทั้งหมด 273 สาย ได้กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งเช่นกัน ซึ่งครอบคลุมถึงท่าอากาศยาน สถานีรถไฟ และโรงพยาบาลใหญ่ๆ ของเมืองทั้งนี้ ผู้โดยสารจะได้รับอนุญาตให้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะเมื่อมีใบรับรองผลทดสอบกรดนิวคลีอิกเป็นลบที่ตรวจภายใน 48 ชั่วโมง ทั้งยังจำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง