TrueID

ชาวนาหันเกี่ยวข้าวด้วยมือลดต้นทุน วอนรัฐดัน กก.ละ 20 บาท โอดเงินประกันราคาข้าวล่าช้า

ชาวนาหันเกี่ยวข้าวด้วยมือลดต้นทุน วอนรัฐดัน กก.ละ 20 บาท โอดเงินประกันราคาข้าวล่าช้า
มติชน
25 พฤศจิกายน 2564 ( 23:34 )
35
ชาวนาหันเกี่ยวข้าวด้วยมือลดต้นทุน วอนรัฐดัน กก.ละ 20 บาท โอดเงินประกันราคาข้าวล่าช้า

25 พ.ย. 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่นาข้าวของชาวนาในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งขณะนี้ได้มีการเก็บเกี่ยวข้าวไปแล้วบางส่วน โดยจะใช้วิธีเกี่ยวข้าวโดยใช้บริการรถรับจ้างเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ขณะที่นาข้าวของ นางอรพิน ทะเลลำ อายุ 61 ปี ชาวนาในพื้นที่บ้านหนองขุนศรี ต.เสียว อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ ได้หันมาใช้วิธีเกี่ยวข้าวด้วยมือ ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร เพื่อลดต้นทุนในการผลิต

 

นางอรพิน เปิดเผยว่า ในปีนี้ราคาข้าวค่อนข้างตกต่ำ อีกทั้งต้นทุนการผลิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องปุ๋ยใส่ข้าว ซึ่งปุ๋ยที่ตนซื้อมามีราคาประมาณกระสอบละ 800 บาท อีกทั้งเงินค่าประกันราคาข้าว รายได้เกษตรจากทางรัฐบาล ในปีนี้ก็ยังไม่ได้ ซึ่งปกติในช่วงนี้ของปีที่ผ่านมา ตนได้รับเงินค่าประกันราคาข้าวแล้ว โดยไร่นาของตนบางส่วนก็ได้จ้างรถเกี่ยวข้าวในการเก็บเกี่ยว และนาข้าวอีกส่วนหนึ่ง ก็ต้องเกี่ยวด้วยมือ หากใช้รถเกี่ยวข้าว จะทำให้ข้าวหก ได้ข้าวจำนวนไม่มาก และตนต้องประหยัดต้นทุนในการผลิต เพื่อให้สามารถคงอยู่ได้ ตนจึงขอฝากถึงรัฐบาลให้ช่วยดูแลในเรื่องของราคาข้าว โดยหากเป็นไปได้ อยากได้ราคาข้าวถึง กก.ละ 20 บาท เพื่อจะทำให้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตประจำวัน

 

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง