รีเซต

UN เผย 'อินเดีย' จ่อขึ้นแท่นประเทศ 'ประชากรมากสุดในโลก'

UN เผย 'อินเดีย' จ่อขึ้นแท่นประเทศ 'ประชากรมากสุดในโลก'
Xinhua
25 เมษายน 2566 ( 12:13 )
57
UN เผย 'อินเดีย' จ่อขึ้นแท่นประเทศ 'ประชากรมากสุดในโลก'

สหประชาชาติ, 25 เม.ย. (ซินหัว) -- สำนักกิจการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ คาดการณ์ว่าอินเดียจะกลายเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกภายในเดือนเมษายนนี้คำแถลงจากสำนักฯ เมื่อวันจันทร์ (24 เม.ย.) ระบุว่าประชากรของอินเดียจะรวมอยู่ที่ 1,425,775,850 คน เมื่อนับถึงสิ้นเดือนเมษายน ซึ่งเป็นการคาดการณ์ที่อ้างอิงการประมาณการและตัวเลขคาดการณ์ประชากรโลกล่าสุดจากสหประชาชาติประชากรของอินเดียมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายทศวรรษ โดยมีภาวะเจริญพันธุ์เป็นตัวขับเคลื่อนหลักของจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น ขณะอัตราการเจริญพันธุ์ปัจจุบันของผู้หญิงในอินเดียอยู่ที่ 2 คน ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ "เด็กเกิดทดแทน" ที่ 2.1 คน อันเป็นระดับที่จำเป็นต่อการรักษาเสถียรภาพจำนวนประชากรในระยะยาวในกรณีที่ไม่มีการย้ายถิ่นฐานประชากรอินเดียมีอายุเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยจำนวนผู้มีอายุ 65 ปีขึ้นไปในอินเดียจะเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าระหว่างปี 2023-2050 ขณะจำนวนผู้ใหญ่วัยทำงานจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในแง่จำนวนและสัดส่วนของประชากรทั้งหมดตลอดช่วงกลางศตวรรษนี้อนึ่ง แผนการสำรวจสำมะโนประชากรของอินเดียประจำปี 2021 ถูกเลื่อน เนื่องจากความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับการระบาดใหญ่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) โดยปัจจุบันมีกำหนดการสำรวจในปี 2024

ข่าวที่เกี่ยวข้อง