รีเซต

เคาะแล้ว! เปิด 35 รายชื่อ คณะกรรมการทำประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ

เคาะแล้ว! เปิด 35 รายชื่อ คณะกรรมการทำประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ
TNN ช่อง16
3 ตุลาคม 2566 ( 13:15 )
49
เคาะแล้ว! เปิด 35 รายชื่อ คณะกรรมการทำประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ

เปิด 35 รายชื่อ คณะกรรมการทำประชามติ เพื่อแก้ไขปัญหาความเห็นที่แตกต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560


3 ตุลาคม 2566 นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ ในฐานะคณะกรรมการศึกษาแนวทางการทำประชามติแก้รัฐธรรมนูญ  ได้เปิดเผย 35 รายชื่อ คณะกรรมการทำประชามติ หรือ คณะกรรมการเพื่อพิจาณาศึกษาแนวทางในการทำประชามติ เพื่อแก้ไขปัญหาความเห็นที่แตกต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 


ทั้งนี้ คณะกรรมการศึกษาแนวทางการทำประชามติ ทั้ง 35 คน ประกอบด้วย

1.นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ ประธานกรรมการ

2.นายชูศักดิ์ ศิรินิล รองประธานกรรมการ คนที่ 1

3.นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ รองประธานกรรมการ คนที่ 2

4.นายนิกร จำนง กรรมการและโฆษกกรรมการ

5.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง) กรรมการ

6.ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี (นายพิชิต ชื่นบาน) กรรมการ

7.พล.อ.ชัชวาล ขำเกษม กรรมการ

8.พล.ต.อ.สุเทพ เดชรักษา กรรมการ

9.พล.ต.อ.วินัย ทองสอง กรรมการ

10.นายสิรวิชญ์ เสรีวัฒน์ กรรมการ

11.นายศุภชัย ใจสมุทร กรรมการ

12.นายวิรัตน์ วรศสิริน กรรมการ

13.นายวิภูแถลง พัฒนภูมิไท กรรมการ

14.นายวิเชียร ชุบไธสง กรรมการ

15.นายวัฒนา เตียงกูล กรรมการ

16.นายยุทธพร อิสรชัย กรรมการ

17.นายไพบูลย์ นิติตะวัน กรรมการ

18.นายพรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย กรรมการ

19.นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา กรรมการ

20.นายประวิช รัตนเพียร (อดีตกกต.และอดีตผู้ตรวจการแผ่นดิน) กรรมการ

21.นายนพดล ปัทมะ กรรมการ

22.นายธนกร วังบุญคงชนะ กรรมการ

23.นายธงชัย ไวยบุญญา กรรมการ

24.นายเทวัญ ลิปตพัลลภ กรรมการ

25.นายเดชอิศม์ ขาวทอง กรรมการ

26.นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ กรรมการ

27.นายชาติพงษ์ จีระพันธ์ กรรมการ

28.นายชนะโรจน์ เทียนธนะวัฒน์ กรรมการ

29.นางสิริพรรณ นกสวน สวัสดี กรรมการ

30.น.ส.ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ กรรมการ

31.นางประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ กรรมการ

32.ผู้แทนพรรคก้าวไกล กรรมการ

33.ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการและเลขานุการ

34.รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา (นายนพดล เภรีฤกษ์) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

35.รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง (นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการภาพจาก Thaigov


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง