สำรวจพบ 'จีน' เป็นพันธมิตรสำคัญที่สุดของ 'สหรัฐฯ' ในเอเชีย

สำรวจพบ 'จีน' เป็นพันธมิตรสำคัญที่สุดของ 'สหรัฐฯ' ในเอเชีย
Xinhua Thai
27 มิถุนายน 2564 ( 17:14 )
32
สำรวจพบ 'จีน' เป็นพันธมิตรสำคัญที่สุดของ 'สหรัฐฯ' ในเอเชีย

 

 

โตเกียว, 27 มิ.ย. (ซินหัว) -- ผลสำรวจซึ่งจัดทำโดยกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่น เปิดเผยว่าผู้มีอิทธิพลทางความคิดเห็น (opinion leader) ชาวสหรัฐฯ จำนวนไม่น้อยมองว่าจีนเป็นพันธมิตรสำคัญที่สุดของสหรัฐฯ ในเอเชีย หากพิจารณาจากความสัมพันธ์ทางการค้าของทั้งสองประเทศ

 

 

ผลสำรวจดังกล่าว ซึ่งจัดทำขึ้นระหว่างเดือนธันวาคม 2020 และมกราคม 2021 สอบถามผู้มีอิทธิพลทางความคิดเห็นจากหลากหลายวงการจำนวน 200 คน โดยให้เลือก “พันธมิตรที่มีความสำคัญมากที่สุดของสหรัฐฯ” ในหมู่ประเทศแถบเอเชียและภูมิภาคข้างเคียง พบว่าร้อยละ 35 เลือกจีน ขณะที่อีกร้อยละ 33 เลือกญี่ปุ่น

 

 

สัดส่วนผู้ที่เลือกจีนเพิ่มขึ้นจากการสำรวจเมื่อช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 18 ขณะที่จำนวนผู้ที่เลือกญี่ปุ่นลดลงจากร้อยละ 42

 

 

นอกจากนั้น จากผลสำรวจในปีนี้ ยังมีผู้ตอบแบบสอบถามที่เลือกออสเตรเลียและเกาหลีใต้ ที่ร้อยละ 9 และร้อยละ 7 ตามลำดับ

 

 

ในหมู่ผู้ที่เลือกจีนให้เป็นพันธมิตรที่มีความสำคัญที่สุดของสหรัฐฯ เกือบ 4 ใน 5 ของพวกเขาระบุสาเหตุจากปัจจัยต่างๆ ทางเศรษฐกิจ โดยร้อยละ 56 อ้างอิงปัจจัยความสัมพันธ์ทางการค้า และร้อยละ 23 อ้างอิงถึงความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของจีน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง