รีเซต

ชาวอิเหนาเกือบครึ่งงหมื่นแห่อพยพ หนีภูเขาไฟระเบิด พ่นเถ้าถ่านสูงกว่า 4 กม. - รวมข่าว ที่เกี่ยวข้องกับ "ชาวอิเหนาเกือบครึ่งงหมื่นแห่อพยพ หนีภูเขาไฟระเบิด พ่นเถ้าถ่านสูงกว่า 4 กม."