รีเซต

วันนี้ ก.ล.ต. พร้อม ถกภาษีคริปโทฯ ร่วมกับสรรพากร-ภาคเอกชน

วันนี้ ก.ล.ต. พร้อม ถกภาษีคริปโทฯ ร่วมกับสรรพากร-ภาคเอกชน
มติชน
20 มกราคม 2565 ( 07:07 )
33
วันนี้ ก.ล.ต. พร้อม ถกภาษีคริปโทฯ ร่วมกับสรรพากร-ภาคเอกชน

น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)กล่าวที่กระทรวงการคลัง ภายหลังการประชุม กรณีมาตรการอนุญาตให้คนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ เพื่อการพำนักระยะยาว (Long – Term Resident Visa : LTR Visa) ว่า ได้มีการรายงานเรื่องด้านสิทธิประโยชน์ต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ และ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มอบนโยบายตามปกติ

ส่วนความคืบหน้า กรณีภาษีสินทรัพย์ดิจิทัล หรือ คริปโทเคอร์เรนซีนั้น ทาง ก.ล.ต. กรมสรรพากร และ ภาคเอกชน อาทิ สมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จะมีการหารือตามที่ได้ตกลงไว้ ในวันที่ 20 มกราคมนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย ได้เข้าหารือกับกรมสรรพากรกรณีภาษีสินทรัพย์ดิจิทัล หรือ คริปโทเคอร์เรนซี เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งสิ่งที่เสนอถึงกรมสรรพากร คือ การเปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็น พร้อมทั้งตั้งคณะทำงานร่วมกันระหว่างกรมสรรพากร สมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย และสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทย รวบรวมความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเป็นแบบสอบถามลักษณะปลายปิด เพื่อให้นำไปใช้งานได้จริง และจะรวบรวมความเห็นมานำเสนอในการประชุมใหญ่ ในวันที่ 20 มกราคม ซึ่งมีสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)เป็นเจ้าภาพ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง