รีเซต

"มั่นคง สตีล"เตรียมนำหุ้นเข้า mai ขาย IPO ไม่เกิน 125 ล้านหุ้น

"มั่นคง สตีล"เตรียมนำหุ้นเข้า mai ขาย IPO ไม่เกิน 125 ล้านหุ้น
ทันหุ้น
11 กรกฎาคม 2565 ( 17:27 )
183
"มั่นคง สตีล"เตรียมนำหุ้นเข้า mai ขาย IPO ไม่เกิน 125 ล้านหุ้น

บริษัท มั่นคง สตีล จำกัด(มหาชน) เตรียมนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ(mai) โดยจะเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 125 ล้านหุ้น หรือไม่เกิน 28.41% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ โดยมีบริษัท สยาม อัลฟา แคปปิตอล จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน 

 

บริษัท มั่นคง สตีล ซึ่งทำธุรกิจผลิตภัณฑ์กลุ่มเหล็ก เคลือบคุณภาพสูง ครอบคลุมงานหลังคา แป ผนังฉนวนกันความร้อน ประตูและหน้าต่าง ได้ยื่นแบบไฟลิ่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อขออนุญาตเสนอขายหุ้น IPO ดังกล่าว แบ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 90 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยบริษัท โฮ เซง โฮลิ้งส์ จำนวนไม่เกิน 15 ล้านหุ้น และเสนอขายโดยบริษัท ไอริช อินเวสเมนท์ จำกัด ไม่เกิน 20 ล้านหุ้น 

 

สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุน บริษัทมีแผนที่จะนำไปลงทุนขยายโรงงานในชลบุรี โดยการลงทุนก่อสร้างอาคารโรงงานและคลังสินค้า ไลน์การผลิต Smart Warehouse ไลน์การผลิตฉนวนกันความร้อน ไลน์การผลิตหลังคา รวมทั้งอาคารสำนักงานขายในกรุงเทพฯ และไลน์การผลิตประตูและคลังสินค้า นอกจากนี้ก็นำเงินไปชำระคืนหนี้สถาบันการเงิน และที่เหลือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจและการดำเนินการอื่นใด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

 

โครงสร้างผู้ถือหุ้น จะมีกลุ่มครอบครัวชัยชาญพานิช ถือหุ้นใหญ่สัดส่วน 63.46% ภายหลังการขาย IPO สัดส่วนจะลดลงมาอยู่ที่ 50.48% รองลงมาได้แก่ กลุ่มบริษัท โฮ เซง โฮลดิ้งส์ จำกัด ถือหุ้น 24.13% ภายหลัง IPO สัดส่วนจะลดลงมาที่ 11.25% 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง